اهمیت آموزش خلاصه سازی به دانش آموزان

اهمیت آموزش خلاصه سازی به دانش آموزان

آموزش خلاصه سازی به دانش آموزان از اهمیت بالایی برخوردار است چراکه به آنان می‌آموزد چگونه مهم‌ترین تفکر و اندیشه‌های درون متن را دریابند، چگونه از اطلاعات نامربوط یا غیرضروری متن چشم‌پوشی کنند و چگونه تفکرات و ایده‌های اصلی کتاب یا متن را با روشی معنی‌دار با یکدیگر ادغام کنند. آموزش خلاصه سازی به دانش آموزان منجر می‌شود مهارت یادآوری آنچه که پیش‌تر خوانده‌اند، در آنان تقویت شود. استراتژی‌های خلاصه سازی تقریبا می‌توانند در هر سطحی از محتوا استفاده شوند.

چرا آموزش خلاصه سازی به دانش آموزان از اهمیت بالایی برخوردار است؟

  • خلاصه سازی به دانش آموزان کمک می‌کند که بیاموزند چگونه ایده‌ها و اندیشه‌های اصلی و ضروری متن را مشخص کنند و بتوانند بخش‌های مهم داستان را یکی کنند.
  • دانش آموزان را قادر می‌سازد بر عبارت‌ها و کلمه‌های کلیدی متن تمرکز کنند؛ عبارت‌ها و کلمه‌هایی که بسیار اهمیت دارند.
  • به دانش آموزان می‌آموزد چگونه بخشی طولانی از متن را انتخاب کنند و آن را به نکته‌های مهم برای فهم دقیق‌تر کاهش دهند.

چگونه از خلاصه سازی استفاده کنیم؟

۱. از دانش آموزان کلاس خود بخواهید روند خلاصه سازی خو را با خواندن یک متن یا گوش دادن به بخشی از آن آغاز کنند.

۲. از دانش آموزان پرسش‌های زیر را بپرسید:

  • ایده و اندیشه اصلی متن چه بود؟
  • کدام یک از جزئیات متنی که خوانده شد، بسیار ضروری و مهم بوده است تا شما بتوانید به کمک آن‌ها ایده اصلی متن را پیدا کنید؟
  • کدام یک از اطلاعاتی که متن داده است، غیرضروری و نامرتبط بود؟

۳. از آن‌ها بخواهیم از عبارات و کلمه‌های کلیدی استفاده کنند تا به کمک این واژه‌ها و عبارت‌ها بتوانند نکته‌های مهم را از متن شناسایی کنند.

برای آشنایی بیشتر با راه‌های آموزش خلاصه سازی به دانش آموزان و فعالیت‌هایی در پیوند با آن، مقاله زیر را بخوانید:

 

آموزش خلاصه سازی به دانش آموزان

 

ديدگاه شما

کپچا
این پرسش برای آزمایش این است که آیا شما یک بازدید کننده انسانی هستید یا خیر و نیز برای جلوگیری از ارسال خودکار هرزنامه.