انتشارات سروش

انتشارات سروش

«شرکت انتشارات سروش» در آبان ماه ۱۳۷۴ به ثبت رسید. دفتر مرکزی انتشارات سروش در ساختمانی ۹ طبقه متعلق به سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران واقع در تهران تقاطع خیابانهای شهید مطهری و شهید مفتح قرار دارد.

راهنما
کلیدواژه: 
ایمیل: 
soroushpublishingco@gmail.com
نشانی: 
خیابان شهید استاد مطهری، نبش خیابان شهید دکتر مفتح، ساختمان سروش
تلفن: 
۸۸۳۰۰۰۰۲-۸۸۳۰۹۰۵۱

ديدگاه شما