ترویج کتاب خوانی در میان اقوام گوناگون

سرزمین ایران کشوری است با قوم ها و زبان ها و گویش های گوناگون: آذری، کرد، ترکمن، بلوچ، عرب، لر. افزون بر این اقوام، پیروان ادیان الهی مختلف نیز در این سرزمین زندگی می کنند.

هر یک از این اقوام و پیروان ادیان دارای پیشینیه ی تاریخی، فرهنگی، آداب و رسوم، ادبیات شفاهی یا مکتوب، مشاهیر فرهنگی، ادبی، تاریخی اند که آشنایی و شناخت درست و واقعی آن ها، به تحکیم هویت یکپارچه ی ملی، تقویت همزیستی مسالمت آمیز، احترام به دیگر فرهنگ ها و آداب و رسوم اقوام و ادیان الهی گوناگون و مدارا و دگرپذیری در کودکان و نوجوانان خواهد انجامید.

برای ترویج کتابخوانی در میان قوم های گوناگون، ضروری است مروج با آداب و رسوم و فرهنگ و تمدن آن قوم آشنایی کامل داشته باشد. مروج باید کتاب های مربوط به پیشینه ی تاریخی و فرهنگی و دینی این اقوام را تا حد امکان مطالعه کند و کتاب‌هایی را هرچند اندک شمار با موضوع های مربوط به قوم و مذهب محل ترویج خود، برای خواندن برگزیند. اگر مروج از وابستگان آن قوم و پیروان آن مذهب باشد، البته در کارش بیشتر موفق خواهد بود.

افزون بر فعالیت های پیش گفته که همگانی است و قوم و مذهب نمی‌شناسد، مروج می تواند پس از خواندن کتابی ویژه ی قوم یا مذهب مورد نظر، از مخاطبان بخواهد درباره ی پیشینه‌ی تاریخی و فرهنگی خود به گردآوری اطلاعات بپردازند و پژوهش کنند، شعر(شعرهایی) به زبان یا گویش خود از بر کنند، در روزی خاص یا به مناسبتی ویژه (جشن یا سوگ) لباس های خاص این مناسبت ها را بپوشند و در مکان ترویج حضور یابند، از نمونه‌های صنایع و هنرهای دستی خود نمایشگاهی ترتیب دهند.

اگر می توانند این هنرها (سوزن دوزی، سفال گری، کار با چوب و...) را به مخاطبان کوچکتر بیاموزند، غذای ویژه ی خود را بپزند و به محل ترویج بیاورند و همه از آن بخورند. مراسمی را که باید به مناسبت ویژه در خانه یا محلی خاص انجام دهند، در صورت امکان در محل ترویج برگزار کنند یا میان جمعی که وابسته به آن قوم یا مذهب نیستند.

بازی های ویژه ی خود را معرفی و اجرا کنند. انجام چنین فعالیت هایی که در صورت امکان می‌توان آن ها را با حضور در جمع هایی از اقوام و مذاهب دیگر نیز انجام داد، هم سبب آشنایی بیشتر مخاطبان به ویژه کودکان، با فرهنگ و آداب شان می شود و هم معرفی دیگر اقوام و مذاهب ساکن ایران از راه های یاد شده، در جمع هایی غیر از وابستگان این اقوام و مذاهب، دیگران را با پیشینه ی تاریخی و سنت های آن ها آشنا می کند و به دگر پذیری، احترام به باورها و فرهنگ های دیگر می انجامد.

اطلاعات:
تاریخ انتشار: ۱۳۸۸-۰۴-۱۳ ۱۵:۳۲
متن سفارشی:

ديدگاه شما

کپچا
این پرسش برای آزمایش این است که آیا شما یک بازدید کننده انسانی هستید یا خیر و نیز برای جلوگیری از ارسال خودکار هرزنامه.