دست در دست هم زادروز باغچه بان را جشن بگیریم!

دست در دست هم زادروز باغچه بان را جشن بگیریم!

سه شنبه ۱۹ اردیبهشت، زادروز جبار باغچه بان، آموزگار بزرگ و مهربان کودکان ایران است. 

باغچه بان، آموزش ناشنوایان را در ایران بنیان گذاشت و در زمینه  آموزش و پرورش کودکان پیش دبستانی نیز پیشگام و راهگشا بود. او با دشواری بسیار در تنگدستی و تنهایی خدماتش را آغاز کرد و به پیش برد اما هرگز نا امید نشد و دست از کار نکشید. عشق بی کران او به کودکان ایران و زندگی اش که پر از نوآوری و خلاقیت بود، داستان زندگی او را برای کوچک و بزرگ خواندنی کرده است.

او هرگز بر کارهایش نام خدمت نگذاشت و خود را مدیون جامعه می دانست. اکنون در زادروز چنین آموزگار بزرگی بیایید دست به دست هم دهیم و زادروز جبار باغچه بان را همراه با کودکان مان جشن بگیریم. 

برای آشنا کردن کودکان و نوجوانان با این انسان بزرگ، می توانید پیشنهاد های زیر را اجرا کنید:

  • در فایلی که به پیوست این مطلب است، زندگی نامه کوتاهی از باغچه بان قرار دارد. این مطلب به مناسبت نمایشگاه "همزاد سیمرغ" که در یادبود جبار باغچه بان در اصفهان برپا می شود، تهیه شده است. این فایل را دریافت کنید و آن را چاپ کنید و در خانه یا مدرسه همراه با دانش آموزان بخوانید. 
  • جبار باغچه بان برای کودکان پیش دبستانی، نمایشنامه های گوناگونی نوشته است. او این نمایشنامه ها را با کودکان باغچه اطفال در تبریز و شیراز نیز اجرا می کرد. یکی از نمایشنامه های باغچه بان را بخوانید و همراه کودکان آن را در کلاس اجرا کنید.
  • تلاش کنید تا همراه با کودکان درباره زبان اشاره و شیوه های آموزش ناشنوایان بیشتر بیاموزید.
اطلاعات:
فایل های ضمیمه:
تاریخ انتشار: ۱۳۹۱-۰۲-۱۷ ۱۶:۱۱
متن سفارشی:

ديدگاه شما