دنیا را پر از فرشته خواهم کرد!

"قول می دهم اگر همین امروز مطبوعات و رادیو و تلویزیون دنیا را در اختیار من بگذارند من بیست و پنج سال بعد دنیا را پر از فرشته خواهم کرد." 

برگرفته از کتاب روشنگر تاریکی ها زندگی نامه خودنوشت جبار باغچه بان و همسرش 

اطلاعات:
تاریخ انتشار: ۱۳۹۱-۰۲-۱۷ ۱۶:۰۱
متن سفارشی:

ديدگاه شما