روایتی دل‌نشین ازشب چله

قدیم‌ترها به شب یلدا بیش‌تر می‌گفتند شب چله. خیلی نام بردن از شب یلدا رواج نداشت. اما اکنون هم شب یلدا رواج دارد و هم کم و بیش بزرگترها شب چله را می‌شناسند.

 البته بستگی به مناطق شهری و روستایی هم دارد. هنوز در شهرهای کوچک تر و روستاها  می‌گویند شب چله.

این که شب چله در چند دهه پیش چگونه در خانه مادربزرگ می‌گذشت، روایتی دلنشین است که خانم لیلا کفاش‌زاده همکار کتابک به آن پرداخته است.

این روایت  برای بزرگترها یادآوری خاطره‌ها است و برای نسل جوان‌تر آشنایی با آدابی که کم کم دارد پوست می‌اندازد.

این روایت دل‌نشین را با صدای لیلا کفاش زاده بشنوید: 

کلیدواژه:
Submitted by editor on