رولد دال در کتاب چارلی و کارخانه شکلات سازی

رولد دال

آه، خواهش می‌کنیم، تمنا می‌کنیم، التماس می‌کنیم، درخواست می‌کنیم، تلویزیون را دور بیاندازید و به جای آن یک قفسه کتاب دوست داشتنی کنار دیوار بگذارید!

راهنما

دیدگاه ها

زندگی یک در صد نبوغ است نودونه درصد عرق ریختن است


ديدگاه شما