سخن آغازین کارگاه میراث فرهنگی

سخن آغازین کارگاه میراث فرهنگی

در این بخش با کارکردهای میراث فرهنگی برای کودکان, گروه سنی مخاطب و موضوع کارگاه ها آشنا خواهید شد.

آشنایی کودکان با میراث فرهنگی سبب پرورش اعتماد به نفس، میهن دوستی و هویت ملی کودکان می شود. افزون بر این، کودکان پاسداران و نگهبانان این میراث هستند و باید از کودکی با اهمیت این ثروت مادی و معنوی آشنا شوند.

کارگاه آموزشی میراث فرهنگی"میراث من" ویژه ی کودکان دبستانی ۷ تا ۱۲ سال است  و در پنج جلسه اجرا می شود:

  • جلسه ی اول: آشنایی با میراث فرهنگی
  • جلسه ی دوم : آشنایی با میراث معنوی
  • جلسه ی سوم :کارگاه مرمت سفال
  • جلسه ی چهارم : کارگاه صحافی سنتی
  • جلسه ی پنجم: آشنایی با موزه ها

این دوره ی آموزشی از دو بخش نظری و عملی تشکیل شده است. چون آموزش نظری محض از حوصله ی کودکان گروه سنی ب و ج خارج است، کارگاه های عملی در میان دوره بر کشش و گیرایی کلاس خواهد افزود.

راهنما

ديدگاه شما

کپچا
این پرسش برای آزمایش این است که آیا شما یک بازدید کننده انسانی هستید یا خیر و نیز برای جلوگیری از ارسال خودکار هرزنامه.