راهنمای اجرای کارگاه میراث فرهنگی

زیر دسته بندی ها
موضوع این کارگاه، آشنایی با موزه هاست. هدف از برگزاری این کارگاه آشنایی کودکان با ساختار، شکل و موضوع یک موزه از نزدیک است.
پنجشنبه, ۱۸ آذر
در این کارگاه کودکان به شیوه ی سنتی کتاب هایی را که خود نوشته اند صحافی می کنند.
سه شنبه, ۱۸ آبان
در این کارگاه کودکان با شیوه ی مرمت ظروف سفالی آشنا می شوند.
یکشنبه, ۱۶ آبان
در این کارگاه کودکان با مفهوم میراث فرهنگی و انواع آن و راه کارهایی برای پاسداری از آن آشنا می شوند.
یکشنبه, ۱۶ آبان
در این بخش با کارکردهای میراث فرهنگی برای کودکان, گروه سنی مخاطب و موضوع کارگاه ها آشنا خواهید شد.
یکشنبه, ۱۶ آبان
در این کارگاه کودکان با اسطوره ها, قصه ها و افسانه ها, نقالی, جشن ها و دیگر میراث معنوی آشنا می شوند.
یکشنبه, ۱۶ آبان