راهنمای اجرای کارگاه میراث فرهنگی

آشنایی با موزه ها
صفحات فرعی
موضوع این کارگاه، آشنایی با موزه هاست. هدف از برگزاری این کارگاه آشنایی کودکان با ساختار، شکل و موضوع یک موزه از نزدیک است. مدرسه ها برای برنامه های اردو، بازدید از موزه را نیز برای دانش آموزان...
 صحافی سنتی
صفحات فرعی
این کارگاه ابتدا چند نمونه کتاب با صحافی های مختلف به بچه ها نشان می دهیم. کتاب با جلد مقوایی که ورق های کمی دارد و فقط با یک منگنه به هم وصل شده اند، کتاب هایی با جلد مقوایی که ورق های بیشتری...
جلسه ی سوم :کارگاه مرمت سفال
صفحات فرعی
در این کارگاه کودکان با شیوه ی مرمت ظروف سفالی آشنا می شوند. در آغاز این جلسه، به فعالیت هایی که در جلسه ی گذشته تعیین کرده بودید، بپردازید و همراه کودکان لالایی ها و قصه ها و بازی هایی را که...
جلسه ی اول: آشنایی با میراث فرهنگی
صفحات فرعی
در این کارگاه کودکان با مفهوم میراث فرهنگی و انواع آن و راه کارهایی برای پاسداری از آن آشنا می شوند.   نخست برای اینکه مفهوم میراث فرهنگی برای کودکان روشن شود، از کودکان درباره ی مفهوم ارث...
سخن آغازین کارگاه میراث فرهنگی
صفحات فرعی
در این بخش با کارکردهای میراث فرهنگی برای کودکان, گروه سنی مخاطب و موضوع کارگاه ها آشنا خواهید شد. آشنایی کودکان با میراث فرهنگی سبب پرورش اعتماد به نفس، میهن دوستی و هویت ملی کودکان می شود....
جلسه دوم: آشنایی با میراث معنویی
صفحات فرعی
در این کارگاه کودکان با اسطوره ها, قصه ها و افسانه ها, نقالی, جشن ها و دیگر میراث معنوی آشنا می شوند. در آغاز جلسه اگر کودکان با خود اشیای قدیمی به کلاس آورده اند، همه آن ها را ببینند و درباره ی...

پرسش و پاسخ