سمینار بین المللی آموزش دختران و زنان در پکن برگزار شد

سمینار بین المللی آموزش دختران و زنان در پکن برگزار شد

از یكم تا پنجم سپتامبر در پكن سمینار بین المللی آموزش دختران و زنان با هدف اجرای طرح‌هایی به منظور برابری جنسیتی در زمینه‌ی آموزش برگزار شد.

این سمینار نخستین فعالیت «گروه همكاری یونسكو- ‌HNA در آموزش زنان و دختران» بود که فوریه سال گذشته شکل گرفت. این رویداد سبب تلفیق رسمی دو طرح تكمیلی شد كه از سوی صندوق بودجه‌ی یونسكو- HNA پشتیبانی مالی می‌شود. این همكاری برای پشتیبانی از طرح جهانی یونسكو برای آموزش دختران و زنان با شعار زندگی بهتر، آینده‌ای بهتر است.

این طرح ها به كشورهای آسیایی و آفریقایی كمك می‌كند در آموزش برابری جنسیتی را رعایت كنند و امکان آموزش یكسان برای دختران و پسران را افزایش دهند. در این طرح که به مدت پنج سال اجرا خواهد شد آموزگاران آموزش‌های حرفه‌ای می‌بینند. 

طرح نخست موجب تقویت پشتیبانی‌های منطقه‌ای و جهانی، ایجاد شبكه و برقراری ارتباط در امر حق آموزش برای دختران است. این طرح قرار است در كشورهای غنا و اتیوپی ظرفیت‌های ملی را برای برابری جنسیتی در آموزش‌ رشد دهد. 

طرح دوم سبب رشد ظرفیت‌های ملی برای حساسیت‌های جنسیتی آموزگاران و ظرفیت‌سازی در زمینه‌ی تربیت مربی و كارآموز، مدیران مدارس و آموزگاران است تا حساسیت های جنستی در امر تعلیم و تربیت در محیط‌های آموزشی كشورهای كامبوج، میانمار، نپال، سری‌لانكا و ازبكستان را در نظر بگیرند و به آن‌ها توجه كنند. 

در این سمینار ایرینا بوكووا مدیر كل و پنگ لیوان سفیر ویژه یونسكو ترویج و پیشرفت آموزشی دختران و زنان را مورد تاكید قرار دادند. پنگ لیوان در این سمینار گفت که آموزگاران زن نقش مهمی در برابری جنسیتی دارند و الگویی برای ترویج برابری جنسیتی و آموزش زنان اند. 

آموزگاران و مربیان كشورهای كامبوج، غنا، و اوگاندا نیز برگزاری این سمینار را مثبت ارزیابی کردند و بر این باور هستند که این سمینار موجب شده است به اهداف مشتركی برسند و تجربه‌های خود را درمیان گذاشته و الهام بخش آن ها برای ترویج آموزش دختران است.

 

اطلاعات:
تاریخ انتشار: ۱۳۹۴-۰۶-۱۸ ۱۳:۱۰
منبع:
متن سفارشی:

ديدگاه شما