شهرک مس سرچشمه به برنامه «با من بخوان» پیوست

مدرسه‌های شهرک مس سرچشمه از مهرماه ۱۳۹۷ با پشتیبانی مالی مجتمع مس سرچشمه به برنامه «با من بخوان» پیوستند.

نوزدهم و بیستم مهرماه ۱۳۹۷ برابر بود با برگزاری نخستین کارگاه‌های برنامه «با من بخوان» برای مربیان و آموزگاران ساکن در شهرک مس سرچشمه، یکی از شهرهای شهرستان رفسنجان در جنوب شرقی ایران. در این شهرک، تمامی پایه‌های پیش‌دبستان تا سوم دبستان شامل ۳۵ آموزگار و ۷۰۰ کودک از ۷ مدرسه زیر پوشش برنامه «با من بخوان» قرار گرفته‌اند.

 

کارگاه ادبیات کودکان و روش های بلندخوانی

 

در کارگاه‌های «با من بخوان» آموزگاران و مربیان پیش‌دبستانی و سال اول دبستان این شهرک با شیوه‌های نوین آموزش خلاق سواد پایه در پیوند با بسته‌های «آواورزی با سی‌بی‌لک»، «الفباورزی با کاکاکلاغه»، «واژه‌نامه چیستانی» و ریاضی‌آموزهای ادبی «شمارورزی لولوپی+صفر» و «شمارورزی لولوپی+۱» آشنا شدند.

 

کارگاه با من بخوان

 

آموزگاران و مربیان در بخش آواورزی آواها و دستگاه‌های آوایی و شنیداری، اهمیت آواورزی در این گروه سنی کودکان، شعر و چگونگی اجرای عملی آن و انواع واک‌ها و رانش‌گاه‌های آن‌ها را فراگرفتند. در بخش واژه‌نامه چیستانی، پازل تصویری، چیستان و پانتومیم و روش کار با کتاب را آموختند و سپس با مفاهیم ریاضی و نقش ادبیات و بسته‌های لولوپی صفر و یک آشنا شدند.

همچنین در کارگاه‌هایی که ویژه آموزگاران پایه‌های دوم و سوم ابتدایی برگزار شد، آموزگاران با شیوه‌های خلاق آموزش سوادپایه درپیوند با بسته‌های آموزش خلاق «فارسی‌آموز نخودی یک» و «فارسی‌آموز ادبی دو» آشنا شدند و روش‌های درست بلندخوانی برای کودکان را فراگرفتند. در بخش هنر این کارگاه نیز شرکت‌کنندگان شیوه ساخت عروسک دستکشی و عروسک فکی و چهار الگوی ماسک را آموزش دیدند. در این بخش، شرکت‌کنندگان شخصیت‌های کتاب فارسی‌آموز نخودی را با عروسک دستکشی و ماسک ساختند و سپس داستان را به صورت نمایش اجرا کردند.

 

اجرای نمایش

 

پیشینه اجرای «با من بخوان» در استان کرمان

برنامه «با من بخوان» پیش‌تر در دو شهر استان کرمان شامل جیرفت و سیرجان نیز به اجرا در آمده است. این برنامه در سیرجان، از پاییز ۱۳۹۴ با پشتیبانی موسسه معراج اندیشه وابسته به شرکت صنعتی گل‌گهر، ۵۳۰۰ کودک در پایه‌های اول، دوم و سوم دبستان و ۱۶۳ مربی و آموزگار را زیر پوشش قرار داده و در جیرفت نیز با پشتیبانی شرکت عمران آذرستان، برای ۶۷۰ کودک در پایه‌های پیش‌دبستان و اول دبستان و ۳۰ مربی و آموزگار به اجرا درآمده است.

با برنامه «با من بخوان» بیشتر آشنا شوید...

 
گزارش تصویری از اجرای «با من بخوان» در شهرک مس سرچشمه

 

شهرک مس سرچشمه

نمایی از شهرک مس سرچشمه

 

کارگاه هنر

 

برنامه با من بخوان

 

کارگاه های برنامه با من بخوان

 

ساخت عروسک دستکشی

 

ساخت ماسک و اجرای نمایش

 

 

Submitted by editor71 on