فعالیتی برای کتاب آبی کوچولو زرد کوچولو

فعالیتی برای کتاب آبی کوچولو زرد کوچولو

خلاصه‌ای از کتاب آبی کوچولو زرد کوچولو

آبی کوچولو زرد کوچولو با هم دوست هستند. روزی آن‌ها با دیدن یکدیگر، از خوشحالی همدیگر را در آغوش می‌گیرند و هر دو به رنگ سبز در می‌آیند...

این داستان تصویری یکی از آثار ماندگار ادبیات کودکان است که نخستین بار در سال  ۱۹۵۹ منتشر شده است.

فعالیتی برای کتاب آبی کوچولو زرد کوچولو

معرفی کتاب «آبی کوچولو زرد کوچولو»

خرید کتاب «آبی کوچولو زرد کوچولو»

مواد مورد نیاز برای فعالیت آبی کوچولو زرد کوچولو

  • تلق در رنگ‌های آبی، زرد و قرمز
  • مقوا
  • قیچی
  • چسب

روش کار

برای فعالیت آبی کوچولو زرد کوچولو شما به ۳ ذره‌بین مقوایی نیاز دارید.

از روی مقوا ۶ ذره‌بین مطالبق شکل ببرید

 

 

فعالیتی برای کتاب آبی کوچولو زرد کوچولو

آبی کوچولو زرد کوچولو

سپس تلق رنگی مورد نظر را بین دو ذره‌بین گذاشته و چسب بزنید.

حالا از کودک بخواهید با ذره‌بین‌های رنگی‌اش اطراف را نگاه کند.

فعالیتی برای کتاب آبی کوچولو زرد کوچولو

از او بخواهید ذره‌بین‌های مختلف را روی هم گذاشته و مناظر را ببیند. از او بپرسید با ترکیب کردن ذره‌بین‌ها اطراف را چه رنگی می‌بیند؟

فعالیتی برای کتاب آبی کوچولو زرد کوچولو

فعالیتی برای کتاب آبی کوچولو زرد کوچولو

ديدگاه شما

کپچا
این پرسش برای آزمایش این است که آیا شما یک بازدید کننده انسانی هستید یا خیر و نیز برای جلوگیری از ارسال خودکار هرزنامه.