فهرج(کانون توسعه فرهنگی کودکان)

 

پس از زلزله ی بم در دی ماه ۱۳۸۴ کانون توسعه ی فرهنگی کودکان، سه کتابخانه ی چادری در مناطق زلزله زده تأسیس کرد و پس از یک سال، تجهیزات آن ها را برای تأسیس یک کتابخانه ی روستایی به روستای فهرج انتقال داده شد. کتابخانه ی فهرج در حال حاضر حدود ۵۰۰ عضو با بیش از  ۲۰۰۰ جلد کتاب، نوار ویدیویی و سی دی آموزشی و سرگرم کننده دارد.    این روستا یک هنرستان کار و دانش و یک مؤسسه ی آموزش عالی دارد  که شامل دانش آموزانی از ۲۶ روستای اطراف است. از جمله فعالیت های اجام شده در این کتابخانه می توان به تشکیل گروهی برای تهیه ی هفته نامه ی کتابخانه، درختکاری و ساختن فضای سبز کتابخانه، جمع آوری گویش های محلی، تشکیل گروهی تحقیق درباره ی گیاهان و جانوران بومی اشاره کرد.

راهنما
نشانی: 
روستای فهرج . ۶۰ کیلومتری بم

ديدگاه شما