لالایی گل زیبای خورشید

لالایی گل زیبای خورشید

لالا، لالا کبوتر
نزن در آسمان پر

که میخواهد بخواهد
گلِ زیبای مادر

لالالا بچه آهو
نرو این سو و آن سو

که میخواهد بخوابد
گلِ زیبای مادر

لالا، لالا، لالالا
گلم خوابیده حالا

گلم خوابیده تا باز
بخندد صبحِ فردا

افسانه شعبان‌نژاد از کتاب لالا، لالا، گل شب‌بو

راهنما

عضویت در کانال تلگرام