لزوم توسعه سواد حرکتی دانش‌آموزان دوره ابتدایی

لزوم توسعه سواد حرکتی دانش‌آموزان دوره ابتدایی

معاون تربیت بدنی و سلامت وزارت آموزش و پرورش برتوسعه سواد حرکتی دانش آموزان در دوره ابتدایی تاکید کرد.

مهرزاد حمیدی در همایش آموزشی معلمان تربیت بدنی استان گلستان با موضوع نقش ورزش در ارتقای سلامت و توسعه سوادحرکتی دانش آموزان ضمن تاکید بر آموزش سوادحرکتی در نسل آینده ساز جامعه اظهارکرد: امروزه چاقی و کاهش فعالیت بدنی در کودکان به عنوان تهدیدی جدی در سلامت آینده آنان مطرح شده است.

معاون تربیت بدنی و سلامت وزارت آموزش و پرورش تصریح کرد: برای ایجاد یک جامعه سالم و فعال در همه کودکان نیازمند اصول دقیق از مهارتهای ورزشی و حرکتی در جهت ساخت زندگی سالم تر هستیم که این اصول سواد حرکتی نام دارند. وی خاطرنشان کرد: سواد حرکتی توسعه مهارت های بنیادین حرکتی و ورزشی است که به کودک اجازه می دهد تا با انگیزه، اعتماد به نفس و کنترل در یک طیف وسیعی از فعالیتهای بدنی و ریتمیک و شرایط ورزشی حرکت کند و در قبال شرایط محیطی موجود واکنش مناسب را نشان دهند.

حمیدی افزود: سواد حرکتی ترکیبی از تسلط بر مهارتهای بنیادین حرکتی و ورزشی است که کودک را قادر می سازد تا حرکات مداوم محیط پیرامونش را نگاه کند و تصمیم گیری دقیقی بر اساس درکش از محیط داشته باشد. معاون تربیت بدنی و سلامت وزارت آموزش و پرورش بیان کرد: برای توسعه سواد حرکتی در کودکان نیاز به تسلط برمهارتهای حرکتی بنیادین در آنان است، اما دستیابی به این تسلط در همه آنان و به یک باره به وجود نمی‌آید.

وی خاطرنشان کرد: در دوره اول ابتدایی توصیه این است که برای توسعه سواد حرکتی دانش آموزان، آنان را هر روز تشویق به انجام بازیهای بدون ساختار کنید.

اطلاعات:
تاریخ انتشار: ۱۳۹۴-۰۹-۰۵ ۱۱:۵۷
نویسنده:
گروه خبر کتابک
منبع:
خبرگزاری دانشجویان ایران
متن سفارشی:

ديدگاه شما