مرکز مطالعات ادبیات کودک دانشگاه شیراز

Center for Children's literature Studies
مرکز مطالعات ادبیات کودک دانشگاه شیراز

مرکز مطالعات ادبیات کودک دانشگاه شیراز موسسه ای علمی - پژوهشی است که زیر نظر معاونت پژوهشی دانشگاه شیراز اداره می شود.

این مرکز در سال ۱۳۸۴ تاسیس گردیده است. مرکز مطالعات ادبیات کودک دانشگاه شیراز انجام پژوهش های بنیادین در حیطه ادبیات کودک و نیز کمک به انجام این پژوهش ها را هدف اصلی خود می داند. بر این اساس، این مرکز در پی گسترش و ژرفا بخشیدن به پژوهش و به تبع آن نظریه و نقد در ادبیات کودک است.

راهنما

ديدگاه شما

کپچا
این پرسش برای آزمایش این است که آیا شما یک بازدید کننده انسانی هستید یا خیر و نیز برای جلوگیری از ارسال خودکار هرزنامه.