مهاتما گاندی

سخن مهاتما گاندی درباره صلح

اگر می‌خواهیم صلح حقیقی را به جهان بیاموزیم، اگر می‌خواهیم با جنگ و خونریزی مبارزه کنیم، باید از کودکان آغاز کنیم.

اطلاعات:
تاریخ انتشار: ۱۳۹۰-۰۱-۱۴ ۲۲:۲۵
متن سفارشی:

ديدگاه شما