موسسه آموزش های اجتماعی تامر

Tamer Institute for Community Education
موسسه آموزش های اجتماعی تامر

موسسه آموزش های اجتماعی تامر که به عربی   موسسة تامر للتعليم المجتمي و به انگلیسی Tamer Institute for Community Education خوانده می شود، نهادی غیردولتی و ناسودبر است، و بیش از همه نهادی ترویج گر خواندن شناخته شده است.

این نهاد  در سال ۱۹۸۹ در پاسخ ضروری و طبیعی به نیازهای فوری جامعه فلسطینی که در انتفاضه اول شکل گرفته بود، بنیاد گذاشته شد. مهم ترین این نیازها به دست آوردن افزارهایی برای کمک به مردم بود که بیاموزند تا بارآور شوند. تمرکز بنیادی روی حق آموزش ، هویت ، آزادی بیان و دسترسی به اطلاعات بخشی از اصول موسسه تامر است. موسسه تامر هم در نوار غزه و هم در کرانه باختری کار می کند و گروه هدف آن ها کودکان و نوجوانان هستند و راه های جانشین و افزارهای کمک آموزشی را در کنار آموزش رسمی قرار می دهند. به گفته بنیادگذاران موسسه تامر برنامه های آن ها ترویج خواندن و نوشتن درسطح ملی و منطقه ای و گسترش ادبیات کودکان و بیان خلاق خویشتن و توانمندسازی جوانان با پشتیبانی و گسترش کوشش های اجتماعی است. به گفته آن ها فلسفه شان براین پایه استوار است که ایده محیط های یادگیری برای کودکان و نوجوانان می تواند  خواندن و نوشتن و مشارکت به گفت و گو را در آن ها برانگیزاند چنان که آن ها بتواند در گروه های کوچک با رویاها و آرزوهای مشترک خود همبسته شوند. برای گسترش یادگیری اجتماعی کودکان و نوجوانان باید در سطح اجتماعی درگیر کار شوند تا در فرجام نتیجه ای ملموس از کارشان داشته باشند.

راهنما

ديدگاه شما

کپچا
این پرسش برای آزمایش این است که آیا شما یک بازدید کننده انسانی هستید یا خیر و نیز برای جلوگیری از ارسال خودکار هرزنامه.