نخستین کارگاه بین‌المللی- ملی آموزش مراقبت‌های تکاملی اختصاصی برای نوزادان پر خط

نخستین کارگاه بین‌المللی- ملی آموزش مراقبت‌های تکاملی اختصاصی برای نوزادان پر خطر برگزار شد

نخستین کارگاه بین‌المللی- ملی آموزش مراقبت‌های تکاملی اختصاصی برای نوزادان پر خطر در بخش مراقبت‌های ویژه نوزادانNICU  در آبانماه ۱۳۹۲ در اصفهان برگزار شد.

این کارگاه برای تربیت مدرسان کشوری این مراقبت‌ها و بالا بردن سلامت جسمی و عاطفی نوزادان پر خطر در بخش‌های مراقبت ویژه، برپا شده بود.

نوزادان پرخطر آسیب پذیرترین گروه در میان کودکان زیر ۵ سال هستند. این نوزادان به علل مختلف زودتر از هنگام متولد شده‌اند و یا بسیار کم وزن هستند و هنوز به طور کامل رشد نکرده اند. آن‌ها بدون مراقبت‌های ویژه در بیمارستان‌ها امید به زندگی بسیار پایینی دارند.

امیرحسین یارپرور کارشناس تغذیه و رشد و تکامل دوره خردسالی در دفتر یونیسف ایران گفت: در این کارگاه پنج روزه، حدود ۴۰ نفر پزشک و پرستار معرفی شده از سوی وزارت بهداشت به بررسی آخرین روش‌ها در شبیه سازی خدمات بخش مراقبت‌های ویژه نوزادان به محیط رحم مادران پرداختند. در این روش، مراقبت‌های تکاملی نوزادان پر خطر به صورت اختصاصی برای هر نوزاد طراحی و ارائه می‌شود و هدف از این روش تبدیل مراقبت‌های صرفا پروتکل محور به ارتباط محور و بر اساس بررسی و پایش رفتارهای نوزاد است.

پروفسور هاید لیس آلس(Prof. Heidelise Als))  دکترای روانپزشکی نوزادان از دانشگاه هاروارد و بنیانگذار مادر علوم رفتاری نـوزادان و روش مراقبت‌های تکاملی اختصاصی برای نوزادان پرخطر در جــهان و دکتر نیک کانمن (Dr. Nikk Conneman) فوق تخصص نوزادان از دانشگاه ارسموس هلند و مدیر بخش مراقبت‌های ویژه نوزادان بیمارستان سوفیا در روتردام هلند استادان اصلی این کارگاه بودند.

از جمله نشست‌های این کارگاه، بررسی وضع کنونی مراقبت تکاملی در ایران، سلامت نوزادان و اقدامات فعلی در کشور، روش ارائه خدمات و ارزیابی و مراقبت اختصاصی تکاملی نوزاد (NIDCAP)، و پیامد مراقبتی و اهمیت نقش محوری خانواده در بخش مراقبت‌های ویژه نوزادان، روش مراقبت آغوشی و نشست مشورتی متخصصین وزارت بهداشت، مشاورین بین المللی و یونیسف در راستای بحث و تبادل نظر پیرامون پتانسیل‌های توسعه روش مذکور در NICU های ایرانی برای نوزادان ایرانی بود. 

این کارگاه با رهبری اداره سلامت نوزادان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و حمایت صندوق کودکان سازمان ملل متحد (یونیسف) و همکاری فدراسیون بین المللی مراقبت‌های تکاملی اختصاصی برای نوزادان پر خطر در بخش مراقبت‌های ویژه نوزادا(NIDCAP Federation International) ن، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، مرکز تحقیقات پرستاری و مامایی، و مرکز رشد و نمو کودکان برگزار شد.

اطلاعات:
تاریخ انتشار: ۱۳۹۲-۰۸-۲۵ ۱۱:۵۴
کلیدواژه:
متن سفارشی:

ديدگاه شما