نشست های علمی در هفته ملی کودک

نشست های علمی در هفته ملی کودک

.در هفته‌ی ملی کودک که از ۱۵ تا ۲۱ مهرماه برگزار می شود نشست هایی با حضور کارشناسان برگزار می شود. در این نشست ها کارشناسان نیازها و مسایل اصلی حوزه ی کودکان را بررسی می‌کنند

ساعت سخنرانان موضوع نام روز تاریخ
۱۵ - ۱۷ دکتر محمد علی شامانی، نیما افشار نادری امنیت روانی کودکان در عصر پسادیجیتال کودک، سلامتی و ایمنی چهارشنبه ۱۵ مهر
۱۵ - ۱۷ احمد محیط طباطبایی و فرزانه طاهری انتقال میراث فرهنگی به آینده کودک، هنر و میراث فرهنگی پنج شنبه ۱۶ مهر
۱۵ - ۱۷ دکتر علیرضا شریفی یزدی و حسین شیخ‌الاسلامی نقش والدین در عصر پسادیجیتال کودک، خانواده و رسانه جمعه ۱۷ مهر
۱۵ - ۱۷ علی اصغر سیدآبادی، فریدون عموزاده خلیلی آینده، کودکی و کتاب کودک، کتاب و کتابخوانی شنبه ۱۸ مهر
۱۵ - ۱۷ محمد درویش، عبدالحسین وهاب زاده کودک، محیط زیست و منابع طبیعی کودک، محیط زیست و منابع طبیعی یک شنبه ۱۹ مهر
۱۵ - ۱۷ سید مهدی یوسفی،، نسرین نافعی، دکتر جعفر توفیق آینده ، کودکی و کتاب کودکان دنیا، صلح و دوستی دوشنبه ۲۰ مهر
۱۵ - ۱۷ دکتر عبدالعظیم کریمی ن حس دینی به سبک کودکی کودک، آموزش و تربیت اسلامی سه شنبه ۲۱ مهر

 

.این نشست ها در مرکز آفرینش های هنری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان برگزار می شود

نشانی: خیابان حجاب، مرکز آفرینش های هنری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، سالن کنفرانس شماره

ديدگاه شما

کپچا
این پرسش برای آزمایش این است که آیا شما یک بازدید کننده انسانی هستید یا خیر و نیز برای جلوگیری از ارسال خودکار هرزنامه.