نگاهی انتقادی به ۶۰ سال فرهنگ دیداری کودکان در نمایشگاه «کارنامه»

نگاهی انتقادی به ۶۰ سال فرهنگ دیداری کودکان در نمایشگاه «کارنامه»

نمایشگاه کارنامه فرهنگ دیداری کودکان از پنجم خرداد تا ۲۵ مردادماه در موزه هنرهای معاصر برگزار می شود. این نمایشگاه، فرهنگ دیداری کودکان در دوره عمومی و کلی ۶۰ ساله و به طور ویژه دوره ۳۰ سال (۱۳۳۰تا۱۳۶۰) با نگاه انتقادی بررسی می‌کند.

این نمایشگاه می تواند با نگاه به گذشته، راهنمایی برای برنامه‌ریزان فرهنگ کودکان در آینده باشد.

بر روی این پروژه نزدیک به هشت سال کار شده است و شامل پوسترها، تصاویر، کتاب ها، مجله ها و فیلم ها و محصولاتی است که فرهنگ دیداری کودکان در آن دوره را بیان می کند و آثار این نمایشگاه از مجموعه های کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، شورای کتاب کودک، فیلمخانه ملی ایران و مجموعه های شخصی تهیه شده است. نمایشگاه کارنامه فرهنگ دیداری کودکان را در دوره ۱۳۳۰ تا ۱۳۶۰ و تاثیر شرایط سیاسی، اجتماعی و فرهنگی را بر آن بررسی می کند.

از ششم خردادماه به مدت یک هفته فیلم هایی درباره کودکان یا برای کودکان از همین دوره سی ساله که تاکنون دیده نشده اند یا کمتر دیده شده اند در سالن سینما تک موزه هنرهای معاصر تهران به نمایش در می آید.

افتتاحیه نمایشگاه «کارنامه» روز چهارشنبه پنجم خردادماه جاری در موزه هنرهای معاصر تهران برگزار می شود و نمایشگاه تا ۲۵ مردادماه ادامه دارد.

ديدگاه شما