سخن ژوزف ژوبرت درباره آموزش دادن

ژوزف ژوبرت

آموزش دادن مانند یادگرفتن دوباره است.

ژوزف ژوبرت، معلم اخلاق و مقاله نویس فرانسوی

راهنما

ديدگاه شما

کپچا
این پرسش برای آزمایش این است که آیا شما یک بازدید کننده انسانی هستید یا خیر و نیز برای جلوگیری از ارسال خودکار هرزنامه.