کاردستی‌ با شانه‌ تخم مرغ

با شانه تخم مرغ کاردستی‌های جالب بسازید.

وسایل مورد نیاز

 • شانه‌ تخم مرغ
 • گواش
 • قیچی
 • چسب
 • پیپ پاک‌کن
 • منگوله‌ی پشمی
 • چشم عروسکی

شانه‌ تخم مرغ

 

 

شانه‌ تخم مرغ

کاردستی هزارپا

 • یک ردیف از شانه‌ تخم مرغ ببرید.
 •  آن را به دلخواه رنگ کنید.
 • چشم‌های عروسکی را در قسمت سر آن بچسبانید.
 • پیپ پاک‌کن را به شکل شاخک‌ روی سرهزارپا بچسبانید.

کاردستی‌ لاک‌پشت

 • یک قسمت فنجان شکل از شانه‌ تخم مرغ را ببرید و آن را با رنگ سبز رنگ‌آمیزی کنید.

 

شانه‌ تخم مرغ

شانه‌ تخم مرغ

 • پنج پیپ پاک‌کن را طبق شکل روی هم تا کنید.
 • آن‌ها را زیر بدنه لاکپشت به عنوان دست‌ها، پاها و دم لاکپشت بچسبانید.

کاردستی‌ با شانه‌ تخم مرغ

شانه‌ تخم مرغ

 • منگوله‌ی پشمی را که سر لاکپشت است در قسمت جلو فنجان بچسبانید.
 • چشم‌های عروسکی را روی سر لاکپشت بچسبانید.

کاردستی‌ با شانه‌ تخم مرغ: قورباغه

شانه‌ تخم مرغ

 • یک قسمت فنجان شکل شانه‌ تخم مرغ را ببرید و آن را با رنگ سبز رنگ کنید.
 • دست‌ و پاهای قورباغه‌ای را از روی مقوا برید.
 • حالا می‌توانید دست‌ها، پاها‌ و چشم‌های قورباغه را بچسبانید.

ساخت کاردستی بستنی با کاموا

Submitted by editor on