تاریخ گزارش گروه های بررسی شورای کتاب کودک اعلام شد

تاریخ گزارش گروه های بررسی شورای کتاب کودک اعلام شد

گروه های بررسی شورای کتاب کودک گزارش خود از بررسی آثار منتشرشده در حوزه کودکان و نوجوانان در سال ۱۳۹۵ را از نخستین روز شهریورماه تا ۱۵ شهریورماه ارائه می‌دهند.

گروه های بررسی شورای کتاب کودک در ۲۰ گروه شامل بازی، هنر و سرگرمی، نشریات، ترجمه، شعر، ادبیات کهن، پژوهش، علوم، دانش اجتماعی، زندگینامه، آثار و دستنوشته بزرگسالان، دین، تالیف، رمان، ادبیات نمایشی، نشر الکترونیکی، تصویر، آثار و دستنوشته کودکان، خردسال، مرجع و فلسفه به بررسی آثاری پرداخته‌اند که در سال ۱۳۹۵ برای کودکان و نوجوانان منتشر شده‌اند و اکنون در تاریخ‌های زیر هر یک از گروه‌ها نتایج بررسی خود را ارائه خواهد داد.

گروه های بررسی شورای کتاب کودک با هدف بررسی آثاری که در طول یک سال برای کودکان و نوجوانان به چاپ می‌رسد، فعالیت می‌کنند. این گروه‌ها از یک سو بهترین آثار سال را برای دریافت پلاک/لوح شورا به کمیته جوایز معرفی می‌کنند وفهرست توصیفی-تحلیلی سالانه آثار را پدید می‌آورند و از سوی دیگر گزارشی از وضعیت ادبیات کودکان و نوجوانان در آن سال ارائه می‌دهند. دستاوردهای گروه در اختیار پدیدآورندگان، ناشران و کارشناسان قرار می‌گیرد تا برای رشد کمی و کیفی آثار از آن استفاده کنند.

آدرس شورای کتاب کودک: تهران، خیابان انقلاب، خیابان ابوریحان، خیابان شهید وحید نظری، شماره ۳۱، طبقه ۲ و ۳

تاریخ گزارش گروه های بررسی شورای کتاب کودک

 

روز تاریخ ۱۶- ۱۶:۵۰ ۱۶:۵۰- ۱۷:۵۰ ۱۷:۵۰- ۱۸:۰۵ ۱۸:۰۵- ۱۹:۰۵
چهارشنبه ۹۶/۶/۱ بازی، هنر و سرگرمی نشریات پذیرایی ترجمه

 

روز تاریخ ۱۶:۰۰- ۱۶:۴۵ ۱۶:۴۵- ۱۷:۴۵ ۱۷:۴۵- ۱۸:۰۰ ۱۸:۰۰- ۱۸:۴۵
یکشنبه ۹۶/۶/۵ شعر ادبیات کهن پذیرایی پژوهش

 

روز تاریخ ۱۶:۰۰- ۱۶:۴۵ ۱۶:۴۵- ۱۷:۳۰ ۱۷:۳۰- ۱۷:۴۵ ۱۷:۴۵- ۱۸:۳۰ ۱۸:۳۰- ۱۹:۰۰
دوشنبه ۹۶/۶/۷ علوم دانش اجتماعی پذیرایی زندگینامه آثار و دستنوشته بزرگسالان

 

 

 

روز تاریخ ۱۶- ۱۶:۵۰ ۱۶:۵۰- ۱۷:۵۰ ۱۷:۵۰- ۱۸:۰۵ ۱۸:۰۵- ۱۹:۰۵
چهارشنبه ۹۶/۶/۱ بازی، هنر و سرگرمی نشریات پذیرایی ترجمه

 

روز تاریخ ۱۶:۰۰- ۱۶:۴۵ ۱۶:۴۵- ۱۷:۴۵ ۱۷:۴۵- ۱۸:۰۰ ۱۸:۰۰- ۱۸:۴۵
یکشنبه ۹۶/۶/۵ شعر ادبیات کهن پذیرایی پژوهش

 

روز تاریخ ۱۶:۰۰- ۱۶:۴۵ ۱۶:۴۵- ۱۷:۳۰ ۱۷:۳۰- ۱۷:۴۵ ۱۷:۴۵- ۱۸:۳۰ ۱۸:۳۰- ۱۹:۰۰
سه‌شنبه ۹۶/۶/۷ علوم دانش اجتماعی پذیرایی زندگینامه آثار و دستنوشته بزرگسالان

 

روز تاریخ ۱۶:۰۰- ۱۶:۴۵ ۱۶:۴۵- ۱۷۴۵ ۱۷:۴۵- ۱۸:۰۰ ۱۸:۰۰- ۱۸:۴۵
شنبه ۹۶/۶/۱۱ دین تالیف پذیرایی رمان

 

روز تاریخ ۱۶:۰۰- ۱۶:۴۵ ۱۶:۴۵- ۱۷:۳۰ ۱۷:۳۰- ۱۷:۴۵ ۱۷:۴۵- ۱۸:۴۵
دوشنبه ۹۶/۶/۱۳ ادبیات نمایشی نشر الکترونیکی پذیرایی تصویر

 

روز تاریخ ۱۶: ۱۶:۴۵ ۱۶:۴۵- ۱۷:۳۰ ۱۷:۳۰- ۱۷:۴۵ ۱۷:۴۵- ۱۸:۳۰ ۱۸:۳۰- ۱۹:۴۵
چهارشنبه ۹۶/۶/۱۵ آثار و دستنوشته‌های کودکان خردسال پذیرایی مرجع فلسفه

 

گروه های بررسی شورای کتاب کودک

ديدگاه شما

کپچا
این پرسش برای آزمایش این است که آیا شما یک بازدید کننده انسانی هستید یا خیر و نیز برای جلوگیری از ارسال خودکار هرزنامه.