گروچو مارکس

سخن گروچو مارکس درباره اهمیت کتاب

من تلویزیون را بسیار آموزنده می‌دانم. هر زمان که تلویزیون در خانه‌ام روشن می‌شود، من به اتاق دیگر می‌روم و کتابی می‌خوانم.

گروچو مارکس، کمدین آمریکایی

اطلاعات:
تاریخ انتشار: ۱۳۹۱-۰۴-۱۹ ۱۰:۴۶
متن سفارشی:

ديدگاه شما