گزارش داوری جایزه جهانی هانس کریستین اندرسن ۲۰۱۴

گزارش داوری جایزه جهانی هانس کریستین اندرسن ۲۰۱۴

شورای کتاب کودک در تاریخ سه شنبه ٢٠ خرداد ١٣٩٣ نشست گزارش داوری جایزه هانس کریستین اندرسن ۲۰۱۴ را برگزار می کند.

چگونگی تشکیل پرونده، اجزای پرونده و دلایل معرفی هوشنگ مرادی کرمانی برای بزرگترین جایزه ی ادبیات کودکان جهان با حضور فروغ جمالی و شهرام اقبال زاده و علی اصغر سیدآبادی  و گزارش علی بوذری و حسین شیخ‌رضایی از نمایشگاه کتاب بولونیا دیگر بخش های این نشست است.

در این روز نمایشگاهی نیز از آثار نامزدهای جایزه جهانی اندرسن ۲۰۱۴ در دو بخش تالیف و تصویر در کتابخانه تحقیقاتی شورا بر پا خواهد بود.

زمان برگزاری نمایشگاه کتاب: ۱۰- ۱۵
زمان برگزاری نشست: ١۶:٣٠ -١٩:٣٠
 

ديدگاه شما