ایبی - آساهی Ibby-Asahi معتبرترین جایزه ترویج کتابخوانی در جهان

جایزه ایبی – آساهی برجسته ترین و معتبرترین جایزه ترویج کتابخوانی در جهان از سال ۱۹۸۶ در کنگره بین المللی ادبیات کودکان در توکیو با پشتیبانی مالی بنیاد روزنامه آساهی –شیمبون ژاپن به دفتر بین المللی کتاب برای نسل جوان پیشنهاد شد و در سال ۱۹۸۸ نخستین جایزه خود را به سازمان غیردولتی بانکو دلیبرو Banco del libro از ونزوئلا اهدا کرد.

از آن پس جایزه ایبی – آساهی سال به سال بر اعتبار خود در دنیای ترویج کتابخوانی افزود، چنان که امروزه یگانه جایزه معتبر جهانی در زمینه ترویج کتابخوانی به شمار می رود. تاکنون و تا امروز نهادها و سازمان های ترویج کتابخوانی از کشورهایی از آسیا، امریکای جنوبی و شمالی، افریقا و اروپا این جایزه را گرفته و اعتباری جهانی برای کشور خود آفریده اند. هم چنین در خاورمیانه و غرب آسیا کشورهایی مانند لبنان و فلسطین این جایزه را به دست آورده اند. جایزه آساهی از سال ۱۹۸۸ تا سال ۲۰۰۴ هرساله تنها به یک سازمان یا یک کشور داده می شد، اما از سال ۲۰۰۶ به سبب این که این جایزه هر دوسال یک بار اهدا می شود، با افزایش بودجه پشتیبان از این جایزه، تصمیم گرفته شد که به سبب حضور فشرده کشورها و رقابت تنگاتنگ آن ها برای دریافت این جایزه، برای هر دوره دوساله دو برنامه یا سازمان و کشور شایسته دریافت این جایزه بزرگ دانسته شوند.

نگاهی آماری به کشورهایی که این جایزه را به دست آورده اند، نشان می دهد که تاکنون ۲۶ کشور این جایزه را به خانه برده اند که از این میان افریقای جنوبی ۳ بار و آرژانتین با دوبار تنها کشورهایی هستند که بیش از یک بار توانسته اند این جایزه را بگیرند. اگر از این دو استثنا بگذریم چرخش احتمالی برای دریافت این جایزه از سوی یک کشور دستکم ۱۵ تا ۲۰ سال به درازا می کشد. البته وجود سازمان هایی که ایده های نیرومند و تاثیرگذار به همراه سازمان حرفه ای در زمینه ترویج خواندن دارند، می تواند همه احتمالات را بهم بریزد که تجربه سه گانه دریافت جایزه از سوی افریقای جنوبی در این زمینه گویا است. زمان انتظار برای دریافت این جایزه از سوی نهادهای ادبیات کودکان و ترویج کتابخوانی درایران سی سال به درازا کشیده است که خود نشان می دهد برای رسیدن به این افتخار بزرگ جهانی باید چه راه سختی را پیمود.

کلیدواژه:
Submitted by admin on