سپاسگزاری از پشتیبانان و همراهان برنامه با من بخوان

سپاسگزاری از پشتیبانان و همراهان برنامه با من بخوان 

جایزه بزرگ ایبی – آساهی Ibby-Asahi اگرچه یک افتخار بزرگ برای ایران و نهادهای ادبیات کودکان و ترویج کتابخوانی است که به موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان اهدا شده است، اما این جایزه بزرگ به این نهاد نمی رسید، اگر همراهی و همدلی نهادها و سازمان های دیگر و افراد با آن نبود.

نخست باید سپاس گزار شورای کتاب کودک و به ویژه هیئت مدیره و کمیته جوایز آن بود که برنامه بامن بخوان را شایسته معرفی به دفتر بین المللی کتاب برای نسل جوان دانستند. آن گاه باید از خود دفتر بین المللی کتاب برای نسل جوان سپاس گزار بود که در یک دوره دوساله پشتیبان کودکان جنوب خراسان بود تا برنامه با من بخوان قابلیت های ویژه خود را به نمایش بگذارد. در کنار این ها باید از انجمن خرد سپاهان (دوستداران کتاب کودک اصفهان) که همیشه یاور بزرگ موسسه در اجرای برنامه بامن بخوان بوده اند نام ببریم و سپاس گزار باشیم.

 اما کلید برنامه با من بخوان در حاشیه جنوب شرقی شهر تهران، در جوار کوره پز خانه های محمودآباد و سپس چند مرکز کودکان کار و خیابان در تهران زده شد، با کمک های نیکوکارانی که در همه این سال ها از راه صندوق توانمند سازی کودکان محروم از اجرای این برنامه در چنین مراکزی پشتیبانی کرده اند. سپس برای بدل شدن به یک برنامه ملی، با همکاری بنیاد علمی گرامی به استان یزد سفر کرد، در روزگاری که این برنامه هنوز جوان و محدود بود. آن گاه باید از همراه و همیار بزرگ «برنامه با من بخوان»، جامعه یاوری فرهنگی یاد کرد که بیش از سه سال است در کنار و همراه موسسه پشتیبان ایده بزرگ ترویج کتاب های باکیفیت از راه گسترش سوادآموزی پایه بوده است.

سپاسگزاری از پشتیبانان و همراهان برنامه با من بخوان

پس از آن شرکت عمران آذرستان و شرکت های وابسته به آن است که یاریگر موسسه و برنامه با من بخوان در محل کارخانه «سازورسازه» و کودکان محروم در سرزمین آفتاب، سیستان و بلوچستان بوده اند. در کنار آن سازمان های دیگر مانند انجمن حقوق کودک، بنیاد کودک، موسسه خیریه محک، انجمن شاه پری در زاهدان، خانه حمایتی آموزشی محمود آباد (شهر ری)، انجمن دوستداران کودک پویش، خانه کودک کوشا، موسسه معراج اندیشه سیرجان، شیرخوارگاه آمنه و... و آن گاه باید از مسئولان و کارشناسان و آموزگاران و مربیان دو سازمان آموزش و پرورش منطقه ای در استان خراسان جنوبی و سیستان و بلوچستان نام ببریم که همیشه و همواره یاریگر این برنامه در استان های خود بوده اند.

برنامه بامن بخوان نمی توانست به این جایزه بزرگ دست یابد، اگر همکاران حرفه ای و فداکار در کنار خود نمی داشت. آنچه برآیند برنامه بامن بخوان در ۱۳ منطقه کشوری از کوهدشت در لرستان تا هریس در آذربایجان و البرز و تهران و اصفهان و یزد و بیش تر شهرها و روستاهای خراسان جنوبی و بخش های بزرگی از سیستان و بلوچستان است تنها و تنها هنگامی جامه عمل به خود پوشید که کارشناسان و مربیان ورزیده این برنامه از آسایش و آرامش خود گذشتند و خطر سفر در جاده های طولانی را به جان خریدند و با امکانات اندک ساختند تا کار برنامه با من بخوان پیش برود.

همراه با این کارشناسان که از تهران یا اصفهان به مراکز برنامه بامن بخوان می رفتند، صدها مربی و آموزگاری که همراه با این برنامه کوشیدند کودکان کم برخوردار را در مناطق محروم با لذت کتاب های با کیفیت و سواد پایه از راه ادبیات کودکان آشنا کنند، از عوامل اصلی موفقیت این برنامه برای رسیدن به جایزه بزرگ ایبی- آساهی هستند که موسسه از همه آن ها سپاس گزار است.

برنامه بامن بخوان نمی توانست به این جایزه بزرگ دست پیدا کند، اگر همکاران موسسه در دفتر تهران، در بخش های کتابک، هدهد، فنی و گرافیک به یاری این برنامه بزرگ نمی شتافتند. آن ها با شناسایی کتاب های با کیفیت، تهیه دستنامه ها و راهنماها، بسته بندی کتاب هاو سرانجام اداره یک سایت بزرگ khanak.org به دو زبان فارسی و انگلیسی به این حرکت جان دادند تا سرانجام یک الگوی موفق ملی برای اجرای برنامه کتابخوانی با کیفیت و گسترش سواد پایه از راه ادبیات کودکان شکل بگیرد.

موسسه در کنار خود همراهانی دارد که همیشه پشتیبان کارها و برنامه های آن بوده اند. این افراد بخشی از سرمایه معنوی و فرهنگی ما هستند که در جای خود با نام از آن ها سپاس خواهیم گفت. همه و همه کمک کردند که این برنامه بتواند امروز این افتخار بزرگ جهانی را به خانه ما ایران بیاورد. از سوی خود و از سوی کودکانی که از این برنامه بهره برده اند از تک تک شما بزرگواران و همراهان همیشگی سپاس گزاریم و این جایزه را و هر آنچه بهره مادی از آن است، به همین کودکان پیشکش می کنیم.
 

اطلاعات:
تاریخ انتشار: ۱۳۹۵-۰۱-۱۷ ۱۶:۰۴
نویسنده:
گروه خبر کتابک و خوانک
متن سفارشی:

ديدگاه شما

کپچا
این پرسش برای آزمایش این است که آیا شما یک بازدید کننده انسانی هستید یا خیر و نیز برای جلوگیری از ارسال خودکار هرزنامه.