پژوهش در پایه دوم دبستان

شاگردان کلاس دوم از همان آغاز سال تحصیلی می توانند بخوانند و بنویسند. آن ها کتابخوان های ماهری نیستند، اما دوست دارند از این مهارت برخوردار باشند. دانش آموز کلاس دوم در ابتدای راه جست و جوی اطلاعات از میان کتاب ها و مواد خواندنی است. بنابراین، هدایت وی به کتابخانه و آموزش بهره گیری از مجموعه ی آن، اگر به روش درست و مناسب انجام گیرد، اثرگذار خواهد بود. رفته رفته قدرت دانش آموز کلاس دوم در داوری کردن شکل می گیرد و توانایی تشخیص و نتیجه گیری اصولی او روز به روز بالا می رود. نکته ی مهم برای این گروه این است که باید به آن ها فرصت داد توانایی های خود را آشکار کنند.عضویت در کتابخانه ی مدرسه یا هر کتابخانه ی کودک و نوجوان دیگر، امکان لازم در این زمینه را به شرط هدایت آموزگار فراهم می سازد. او می تواند از دانش آموزان بخواهد درباره ی کتاب هایی که خوانده اند، با هم گفت و گو کنند و روش یافتن پاسخ برخی از پرسش های خود را با جست و جو در کتاب یاد بگیرند.

چون کودکان این گروه سنی، شنوندگان و بینندگان باهوشی هستند، رادیو و به ویژه تلویزیون می تواند کاستی ها و نارسایی های مربوط به امکانات کار پژوهشی را جبران کند. حضور کودک در همه ی فضاها و مکان ها با به کار گرفتن حواس (مشاهده) امکان پذیر نیست. به همین سبب او از طریق رادیو و تلویزیون در فرآیند شناخت قرار می گیرد (مثل مشاهده ی اعماق اقیانوس ها، حرکت در فضای بی کران، آشنایی با انواع ستارگان و...). گسترش دامنه ی تجربیات دانش آموز کلاس دوم و سوم، مقدمه ای است برای ایجاد دقت و تفکر در او، تا زمانی که در قالب پرسش های مختلف در ذهن او شکل بگیرد.

راهنما
صفحه اصلی: 

ديدگاه شما

کپچا
این پرسش برای آزمایش این است که آیا شما یک بازدید کننده انسانی هستید یا خیر و نیز برای جلوگیری از ارسال خودکار هرزنامه.