متل دویدم و دویدم

متل دویدم و دویدم (روایت تهرانی) بازآفرینی محمد‌هادی محمدی

دویدم و دویدم

سر کوهی رسیدم

دوتا خاتونی دیدم

یکیش به من نون داد

یکیش به من آب داد 

نونو خودم خوردم 

آبو دادم به صحرا

صحرا به من علف داد

علفو دادم به بزی 

بزی به من شیر داد

شیر و دادم به بقال 

بقال به من مویز داد

مویز و دادم به آقا 

آقا به من دعا داد

دعا رو بستم به بازوم 

خدا به من شفا داد

این متل قدیمی به قلم محمد‌هادی محمدی بازآفرینی شده است. 

خرید کتاب دویدم و دویدم 

متل‌های دیگر کودکانه در وبلاگ کتابک

ویراستار:
گروه ویراستاران کتابک
Submitted by editor on