لباس رنگی بابا - جعفر ابراهیمی

لباس رنگی بابا - جعفر ابراهیمی

بابام داره یه جارو

اندازه‌ی یه پارو

لباس رنگی داره

کفش قشنگی داره

جارو، تو دست بابا

می گرده کوچه‌ها را

تمیز می‌شه خیابون

با جاروی بابا جون

جعفر ابراهیمی از کتاب «الک دولک یه آدمک»

اطلاعات:
تاریخ انتشار: ۱۳۹۵-۱۱-۱۱ ۰۹:۰۹
پدیدآورندگان:
نویسنده:
جعفر ابراهیمی
دسته‌ها:
منبع:
الک دولک یه آدمک
متن سفارشی:

ديدگاه شما

عضویت در کانال تلگرام