تعریف بازی

تعریف بازی

فعالیتی که با میل و اختیار و باهدف سرگرمی و تفریح در اوقات فراغت انجام می شود، بازی نام دارد.

  بنابر این تعریف، بازی دارای ویژگی های زیر است:

  • بازی، فعالیتی اختیاری است. کودک می تواند آن را به دلخواه خود رها کند و به فعالیت دیگری بپردازد.
  • بازی برای کودک خوشایند، لذت بخش و سرگرم کننده است.
  • بازی کودک  سازماندهی، ساعت کار و وقت معین  ندارد.
  • در بازی از کشمکش و پرخاش خبری نیست. 

     

اطلاعات:
تاریخ انتشار: ۱۳۸۸-۰۵-۱۲ ۱۶:۰۹
متن سفارشی:

ديدگاه شما