بانوی بزرگ فرهنگ و ادبیات کودکان توران میرهادی زمین را نهاد و در زمان جاری شد

بانوی بزرگ فرهنگ و ادبیات کودکان توران میرهادی زمین را نهاد و در زمان جاری شد

قلب مهربان بزرگ بانوی فرهنگ و ادبیات کودکان توران میرهادی امروز برای همیشه ایستاد و همه شاگردان، دوستداران و فرزندان خود را داغدار کرد.

با تسلیت به همه مردم ایران و دوستداران فرهنگ و ادبیات کودکان، پیکر بانو توران میرهادی ساعت ۸ صبح روز جمعه ۲۱ آبان از محل خانه هنرمندان مشایعت و برای خاکسپاری به امامزده عبدالله  برده می شوند.

توران میرهادی درگذشت

 

اطلاعات:
تاریخ انتشار: ۱۳۹۵-۰۸-۱۸ ۱۷:۱۳
متن سفارشی:

دیدگاه ها

من به جنگل رفتم چون سر ان داشتم که اگاهانه زندگی کنم
من بر ان شدم که ژرف بزیم و تمامی جوهر حیات را بمکم.
هر انچه را که زندگی نبود ریشه کن کنم تا آن دم که مرگ به سراغم می آید نپندارم که نزیسته ام.


ديدگاه شما

کپچا
این پرسش برای آزمایش این است که آیا شما یک بازدید کننده انسانی هستید یا خیر و نیز برای جلوگیری از ارسال خودکار هرزنامه.