ساخت کاردستی زنبور با رول دستمال توالت

ساخت کاردستی زنبور با رول دستمال توالت

از مقوای رول دستمال توالت می‌توان برای ساخت کاردستی‌های زیادی استفاده کرد. برای نمونه می‌توانید با آن یک زنبور درست کنید.

مواد و ابزار لازم:

ساخت کاردستی زنبور با رول دستمال توالت

  • رول دستمال توالت
  • چسب
  • قیچی
  • روان نویس
  • مقوا در سه رنگ آبی کم رنگ، مشکی و زرد ( از مقواهایی استفاده که یک طرف آن‌ها مصرف شده باشد)

روش کار:

رول دستمال را با مقوای زرد رنگ بپوشانید.

ساخت کاردستی زنبور با رول دستمال توالت

دو نوار مشکی باریک و دو نوار مشکی پهن از روی مقوا ببرید. دو نوار پهن را با فاصله در انتهای رول بچسبانید. و نوارهای باریک را داخل رول به عنوان شاخک‌های زنبور بچسبانید.

ساخت کاردستی زنبور با رول دستمال توالت

از روی مقوای آبی رنگ دو بال (به شکل قطره) ببرید و در پشت رول بچسبانید.

ساخت کاردستی زنبور با رول دستمال توالت

می‌توانید چشم و دهان زنبور را خودتان نقاشی کنید و یا از برچسب استفاده کنید.

اطلاعات:
تاریخ انتشار: ۱۳۹۵-۰۸-۲۲ ۱۲:۱۹
ویراستار:
گروه ویراستاران کتابک
دسته‌ها:
متن سفارشی:

ديدگاه شما