ساخت دانه برف با چوب بستنی

با تعدادی چوب بستنی یک آویز دانه برف بسازید. 

مواد و ابزار لازم

  • چوب بستنی حدود ۴۵ عدد
  • چسب
  • رنگ

روش‌کار

  • مطابق شکل ۶ تا از چوب بستنی‌ها را با زاویه ۳۰ درجه در یک مرکز مشترک بچینید.

ساخت دانه برف

  • سپس دو چوب بستنی را طوری روی آن‌ها قرار دهید که شکل لوزی به دست آید.

ساخت دانه برف

  • ادامه چوب‌ها را طبق شکل بچسبانید.

ساخت دانه برف

ساخت دانه برف

  • می‌توانید با رنگ دلخواه خود آن را رنگ آمیزی کنید.

ساخت دانه برف

  • با یک نخ کاموایی آن را به دیوار یا درب اتاق نصب کنید.
Submitted by editor on