شعر رفتگر محل ما

وقتی که صبح پیدا میشه

رفتگر از خواب پا میشه

از تو خونه‌ش بیرون میاد

کار می‌کنه خیلی زیاد

با چرخ بی‌دنده و گاز

با جاروی دسته دراز

کمی گرد و خاک می‌کنه

کوچه‌ها رو پاک می‌کنه

جوب‌ها رو می‌کنه تمیز

از چیزهای درشت و ریز

خیابون‌ها رو می‌روبه

کارهای او خیلی خوبه

با زحمت رفتگرا

تمیز میشه محل ما

 

اسدالله شعبانی

پدیدآورندگان:
Submitted by editor on