شعر رفتگر محل ما

شعر رفتگر محل ما

وقتی که صبح پیدا میشه

رفتگر از خواب پا میشه

از تو خونه‌ش بیرون میاد

کار می‌کنه خیلی زیاد

با چرخ بی‌دنده و گاز

با جاروی دسته دراز

کمی گرد و خاک می‌کنه

کوچه‌ها رو پاک می‌کنه

جوب‌ها رو می‌کنه تمیز

از چیزهای درشت و ریز

خیابون‌ها رو می‌روبه

کارهای او خیلی خوبه

با زحمت رفتگرا

تمیز میشه محل ما

 

اسدالله شعبانی

اطلاعات:
نویسنده:
تاریخ انتشار: ۱۴۰۱-۱۰-۰۷ ۰۸:۰۹
متن سفارشی:

ديدگاه شما