موزه اسباب بازی‌ های ویلنیوس

Vilnius Toys' Museum
موزه اسباب بازی‌ های ویلنیوس
برگردان: 
ستاره بابایی

در شهر قدیم ویلنیوس در فاصله نه‌چندان دور از کتدرال، نخستین موزه اسباب‌ بازی در لیتوانی بازگشایی شده است. فضای موزه به بخش باستانی، شامل قدیمی‌ترین اسباب‌بازی‌ها و بخش فرهنگ‌شناسی، نمایشگر اسباب‌ بازی‌های قرن ۱۹ ام تا ۲۰ ام تقسیم شده است، در حالی که بخش سوم به معرفی اسباب‌بازی‌های امروزی می‌پردازد.

این مجموعه هم نمونه‌های اصلی و هم کپی‌ها را در بر می‌گیرد. نمونه‌های کپی، شایسته توجه ویژه‌اند، به‌طوری که در نمایشگاه به کودکان اجازه داده خواهد شد که با در دست گرفتن نمونه‌های کپی، ایده اصلی موزه را که همان لمس کردن، در دست گرفتن، و یادگیری است را تحقق بخشد.

موزه اسباب بازی‌های ویلنیوس

موزه اسباب بازی‌های ویلنیوس

موزه اسباب بازی‌های ویلنیوس

موزه اسباب بازی‌های ویلنیوس

موزه اسباب بازی‌های ویلنیوس

موزه اسباب بازی‌های ویلنیوس

موزه اسباب بازی‌های ویلنیوس

موزه اسباب بازی‌های ویلنیوس

موزه اسباب بازی‌های ویلنیوس

راهنما

ديدگاه شما