روز بین‌المللی جنگل‌ها ۲۰۱۹: عشق به جنگل‌ را به کودکانمان بیاموزیم

روز بین‌المللی جنگل‌ها ۲۰۱۹: عشق به جنگل‌ را به کودکانمان بیاموزیم

۲۱ مارس برابر با اول فروردین ۱۳۹۸ روز بین‌المللی جنگل‌هاست. تم و موضوع امسال روز بین‌المللی جنگل‌ها «آموزش و جنگل‌ها» است.

هر سال ۲۱ مارس در روز بین‌المللی جنگل‌ها سازمان ملل متحد با برگزاری برنامه‌هایی اهمیت جنگل‌ها را در زندگی ما انسان‌ها خاطر نشان می‌کند و تلاش می‌کند تا آگاهی عمومی را در این باره افزایش دهد. امسال روز بین‌المللی جنگل‌ها آموزش دوست داشتن و عشق به جنگل‌ها را ترویج می‌کند و نقش آموزش را در دستیابی به مدیریت  پایدار جنگل‌ها و حفاظت از تنوع زیستی برجسته می‌کند. زیرا جنگل‌های سالم به معنی جوامع سالم، انعطاف پذیر و اقتصادهای موفق هستند.

زندگی ما بیشتر از آنچه که فکرش را بکنیم به جنگل‌ها و درختان وابسته است. هنگامی که یک لیوان آب می‌نوشیم، در دفترچه‌مان یادداشتی می‌نویسیم، دارویی را مصرف می‌کنیم یا خانه بسازیم، ارتباطی بین آن‌ها و جنگل نمی بینیم ولی همین کارهای ساده و بسیاری دیگر از جنبه‌های زندگی ما به شیوه‌های گوناگون با جنگل در پیوند است.

یکی از پیام‌های کلیدی و مهم امسال روز بین‌المللی جنگل‌ها بر آموزش کودکان تمرکز دارد و اینکه هیچ وقت برای آموختن درباره اهمیت درختان و جنگل‌ها زود نیست. کمک به کودکان برای ارتباط با طبیعت سبب پرورش نسلی خواهد شد که از اهمیت جنگل‌ها و نیاز به مدیریت توسعه پایدار آگاه هستند. برای بعضی از کودکان جنگل منبع غذا، سوخت و پناهگاه و بخشی از زندگی روزانه آن‌هاست. اما در مورد کودکان شهرنشین این وظیفه مدارس است تا با ترتیب دادن سفرهای علمی آن‌ها را در این باره آگاه کنند.

سازمان ملل متحد به این منظور دو مسابقه برای آموزگاران و دانش آموزان ( ۱۵- ۲۵ سال) ترتیب داده است. از آموزگاران خواسته است که ویدیو کوتاهی بفرستند و بگویند که چگونه به کودکان اهمیت جنگل‌ها و درختان را آموزش می‌دهند و از دانش آموزان هم خواسته است که ویدیوی کوتاهی را بفرستند و در آن به دیگران درباره جنگل و اهمیت درختان آموزش بدهند.  

کتابک کتاب‌های زیر را برای آشنایی کودکان با اهمیت جنگل و درختان پیشنهاد می‌کند:

 • درخت ها

(لینک معرفی کتاب درخت ها لینک خرید کتاب درخت ها)

 • موشک کاغذی

(لینک معرفی کتاب موشک کاغذیلینک خرید کتاب موشک کاغذی)

 • درخت سرافراز

(لینک معرفی کتاب درخت سرافراز-لینک خرید کتاب درخت سرافراز)

 • درخت بخشنده

(لینک معرفی کتاب درخت بخشنده-لینک خرید کتاب درخت بخشنده)

 • افسانه درخت خرما و بزی

(لینک معرفی کتاب افسانه درخت خرما و بزی- لینک خرید کتاب افسانه درخت خرما و بزی)

 • سرود درخت

(لینک معرفی کتاب سرود درخت-لینک خرید کتاب سرود درخت)

 • مسابقه سبز

(لینک معرفی کتاب مسابقه سبز-لینک خرید کتاب مسابقه سبز)

 • درخت دختر

(لینک معرفی کتاب درخت دختر -لینک خرید کتاب درخت دختر)

 • لوراکس

(لینک معرفی کتاب لوراکس-لینک خرید کتاب لوراکس)

 • درخت بزرگ

(لینک معرفی کتاب درخت بزرگ-لینک خرید کتاب درخت بزرگ)

 • من و یک گلدان خالی

(لینک معرفی کتاب من و یک گلدان خالی-لینک خرید کتاب من و یک گلدان خالی)

 • باغچه پسرک

(لینک معرفی کتاب باغچه پسرک-لینک خرید کتاب باغچه پسرک)

 • صبر

(لینک معرفی کتاب صبر-لینک خرید کتاب صبر)

 • جنگل حلبی

(لینک معرفی کتاب جنگل حلبی-لینک خرید کتاب جنگل حلبی)

 • پاندورا و پرنده

(لینک معرفی کتاب پاندورا و پرندهلینک خرید کتاب پاندورا و پرنده)

اطلاعات:
تاریخ انتشار: ۱۳۹۷-۱۲-۲۸ ۱۱:۳۸
برگردان:
شبنم عیوضی
متن سفارشی:

ديدگاه شما