فعالیت‌های کتاب المر

فعالیت‌های کتاب المر

اگر می‌خواهید روز جهانی المر را در خانه، مهدکودک، مدرسه یا مرکز خود جشن بگیرید، فایل باکیفیت فعالیت‌های زیر را از بخش پیوست دریافت کنید.

سپس می‌توانید این فعالیت‌های خود را با هشتگ های #مارنگارنگ_هستیم #روزجهانی_المر #المر در شبکه‌های اجتماعی‌تان به اشتراک بگذارید.

برای المر کارت تولد بسازید!

تولد المر است.

آیا می‌توانی کارت تولد او را رنگ‌آمیزی کنی؟

فعالیت‌های کتاب المر

فعالیت‌های کتاب المر

 

تولد المر است و دوستان‌اش در جنگل برای او جشنی ترتیب داده‌اند.

این برگه را در اختیار کودکان قرار دهید و از آن‌ها بخواهید که به المر کمک کنند راه‌اش را پیدا کند.

فعالیت‌های کتاب المر

 

دوستان المر را پیدا کن!

کارت‌های زیر را از محل خط‌چین ببرید و هرکدام را در گوشه‌ای از محیط اطراف پنهان کنید.

به نوبت از کودکان بخواهید که بگردند و کارت‌ها را پیدا کنند.

می‌توانید برای مثال با کوبیدن روی یک شی و بالابردن صدای آن، هنگامی که کودکان به محل کارت نزدیک می‌شوند، آن‌ها را راهنمایی کنید.

از کودکان بخواهید پس از پیدا شدن هر کارت، جانور مورد نظر را در چک لیست علامت بزنند.

 

 

فعالیت‌های کتاب المر

 

فعالیت‌های کتاب المر

المر را رنگ‌آمیزی کنید!

فعالیت‌های کتاب المر

فعالیت‌های کتاب المر

برای روز جشن المر، ریسه‌های رنگارنگ فیلی بسازید!

 

فعالیت‌های کتاب المر

فعالیت‌های کتاب المر

بازی جدول‌های رنگی المر

 

 

فعالیت‌های کتاب المر

ریسه‌های رنگارنگ فیلی بسازید!

فعالیت‌های کتاب المر

با قوطی پلاستیکی المر بسازید

فعالیت‌های کتاب المر

 

ديدگاه شما