فهرست کتابک به مناسبت روز ملی هوای پاک، 29 دی

«هوای پاک» هوایی به‌دور از هرگونه گرد و غبار، دود، گازهای آسیب‌زا و مواد شیمیایی است تا به سلامت گیاهان، انسان‌ها و جانداران آسیبی نرسد. هر تغییر فیزیکی، شیمیایی و زیستی در هوا، آلودگی به‌شمار می‌آید.
پدیدار شدن آلودگی در پایتخت کشور و شش شهر بزرگِ تبریز، مشهد، اراک، اصفهان، شیراز و اهواز، سبب شد تا مسئولین با هدف کاهش آلودگی هوا و آگاه‌سازی گروه‌های گوناگون جامعه نسبت به این بحران، بیست‌ونهم دی‌ماه، «روز ملّی هوای پاک» نام‌گذاری شود.
برای کمک به کودکان در روزهای آلودگی هوا، بهتر است نخست از تأثیرهای زیان‌بار آلودگی هوا بر سلامت آن‌ها آگاه شویم، و سپس به دنبال راه‌هایی برای کاهش این تأثیرها باشیم. هوای پاک یکی از مهم‌ترین حقوق کودکان و از شاخص‌های هدف‌های توسعهٔ پایدار به‌شمار می‌آید.

کتابک برای روز ملی هوای پاک کتاب‌های زیر را به شما معرفی می‌کند:
پرنده‌های بی‌پر - مجموعه زمین عزیز من/ برای 3 تا 9 سال(معرفی کتاب پرنده‌های بی‌پر - مجموعه زمین عزیز من/ خرید کتاب پرنده‌های بی‌پر - مجموعه زمین عزیز من)
حمل و نقل سبز/ برای 9 تا 12 سال/ (معرفی کتاب حمل و نقل سبز/ خرید کتاب حمل و نقل سبز) 
درباره آلودگی هوا/ برای9 تا 12 سال/ برای 12 سال به بالا/ (معرفی کتاب درباره آلودگی هوا/ خرید کتاب درباره آلودگی هوا) 
آلودگی هوا/ برای 9 تا 12 سال/ برای 12 سال به بالا/ (معرفی کتاب آلودگی هوا/ خرید کتاب آلودگی هوا) 
در جستجوی هوای پاک/ برای 9 تا 12 سال/ برای 12 سال به بالا/ (معرفی کتاب در جستجوی هوای پاک/ خرید کتاب در جستجوی هوای پاک) 
مصیبتی به نام دود/ برای 9 تا 12 سال/ برای 12 سال به بالا/ (معرفی کتاب مصیبتی به نام دود/ خرید کتاب مصیبتی به نام دود
شهری که دیگر شهر نبود/ برای 9 تا 12 سال/ برای 12 سال به بالا/ (معرفی کتاب شهری که دیگر شهر نبود/ خرید کتاب شهری که دیگر شهر نبود)
کاهش آلودگی هوا/ برای 12 سال به بالا/ (معرفی کتاب کاهش آلودگی هوا/ خرید کتاب کاهش آلودگی هوا)
از آلودگی هوا چه می‌دانیم/ برای 12 سال به بالا/ (معرفی کتاب از آلودگی هوا چه می‌دانیم/ خرید کتاب از آلودگی هوا چه می‌دانیم)
اثر آلودگی هوا بر دستگاه تنفس ما/ برای 12 سال به بالا/ (معرفی کتاب اثر آلودگی هوا بر دستگاه تنفس ما/ خرید کتاب اثر آلودگی هوا بر دستگاه تنفس ما)
تغییرات آب و هوای کره زمین/ برای 12 سال به بالا/ (معرفی کتاب تغییرات آب و هوای کره زمین/ خرید کتاب تغییرات آب و هوای کره زمین)
حفاظت از محیط زیست(پیشنهاد پنجاه کار ساده)/ برای کتابداران/ (معرفی کتاب حفاظت از محیط زیست(پیشنهاد پنجاه کار ساده)/ خرید کتاب حفاظت از محیط زیست(پیشنهاد پنجاه کار ساده))
دستنامه محیط زیست - پیش‌دبستان/ برای کتابداران/ (معرفی دستنامه محیط زیست - پیش‌دبستان/ خرید دستنامه محیط زیست - پیش‌دبستان)
دستنامه محیط زیست - دبستان/ برای کتابداران/ (معرفی دستنامه محیط زیست - دبستان/ خرید دستنامه محیط زیست - دبستان)
دستنامه محیط زیست - نوجوان/ برای کتابداران/ (معرفی دستنامه محیط زیست - نوجوان/ خرید دستنامه محیط زیست - نوجوان)
مجموعه دانستنی‌های زیست محیطی برای آموزشگران - کتاب دوم: هوا/ برای کتابداران/ (دریافت فایل PDF)

پدیدآورندگان:
Submitted by editor on