فهرست کتابک به مناسبت زادروز مهدی آذریزدی، 27 اسفند

مهدی آذریزدی (آذر خرمشاهی)، نویسنده و بازنویس آثار كودكان، سال‌ ١٣٠٠ در آبادی خرمشاه یزد به دنیا آمد. از كودكی همراه پدرش كشاورزی و باغبانی می‌كرد و پس از ۱۲ سالگی دو سال در مدرسه طلبگی درس عربی خواندو

کتابک برای زادروز مهدی آذریزدی کتاب‌های زیر را به شما معرفی می‌کند:

قصه‌های تازه از کتاب‌های کهنه/ برای ۷ تا ۱۲ سال
شعرق‍ن‍د و ع‍س‍ل/ برای ۷ تا ۱۲سال
مجموعه داستان ـ قصه‌های ساده/ برای ۷ تا ۱۲ سال
مجموعه‌ی قصه‌های خوب برای بچه‌های خوب/ برای ۹ تا ۱۲ سال/ برای ۱۲ سال به بالا/ معرفی کتاب مجموعه‌ی قصه‌های خوب برای بچه‌های خوب/ خرید کتاب مجموعه‌ی قصه‌های خوب برای بچه‌های خوب
زیر خط کودکی/ برای ۱۲ سال به بالا/ کتابداران/ معرفی کتاب زیرخط کودکی/ خرید کتاب زیر خط کودکی

Submitted by editor on