فهرست کتاب به مناسبت روز جهانی بهداشت، 18 فروردین

هفت آوریل (هجده فروردین) هر سال، «روز جهانی بهداشت» نام‌گذاری شده است. این ایده‌ در سال 1948 (1327 ش.) در نخستین «مجمع بهداشتی» پیشنهاد داده شد و از هنگام اجرایی شدن آن در سال 1950، هدف «سازمان بهداشت جهانی» از توجه مردم به این روز، آگاهی دادن درباره‌ی یک موضوع بهداشتی باهدف برجسته کردن دغدغه این سازمان در زمینه‌ای ویژه بوده است.

 

کتابک برای روز جهانی بهداشت کتاب‌های زیر را به شما معرفی می‌کند:

خرکوچولو حمام می‌کند/ برای ۱ تا ۷ سال/ (معرفی کتاب خرکوچولو حمام می‌کند/ خرید کتاب خرکوچولو حمام می‌کند)

کبوتر باید حمام کند/برای 3 تا 7 سال/ (معرفی کتاب کبوتر باید حمام کند/ خرید کتاب کبوتر باید حمام کند)
از دکتر می‌ترسی؟/برای 3 تا 7 سال/ (معرفی کتاب از دکتر می‌ترسی؟/ خرید کتاب از دکتر می‌ترسی؟)
روزی که مانیا دکتر شد/برای 3 تا 7 سال/ (معرفی کتاب روزی که مانیا دکتر شد/ خرید کتاب روزی که مانیا دکتر شد)
چی بخورم قوی بشم؟ – مجموعه تامی الاغه و دوستانش/برای 3 تا 7 سال/ (معرفی کتاب چی بخورم قوی بشم؟ – مجموعه تامی الاغه و دوستانش/ خرید کتاب چی بخورم قوی بشم؟ – مجموعه تامی الاغه و دوستانش)
دوست ندارم دندان لقم بیفتد/برای 3 تا ۹ سال/ (معرفی کتاب دوست ندارم دندان لقم بیفتد/ خرید کتاب دوست ندارم دندان لقم بیفتد
میکروب‌ها برای پخش کردن نیستند!/برای 3 تا 9 سال/ (معرفی کتاب میکروب‌ها برای پخش کردن نیستند!/ خرید کتاب میکروب‌ها برای پخش کردن نیستند!)
من هم عینک می خواهم/برای 3 تا ۹ سال/ (معرفی کتاب من هم عینک می خواهم/ خرید کتاب من هم عینک می خواهم
عینک جادویی! /برای 3 تا 9 سال/ (معرفی کتاب عینک جادویی!/ خرید کتاب عینک جادویی!)
خرسی خال خالی می‌شود – ماجراهای خرس مهربان و دوستانش ۲/برای 3 تا 9 سال/ (معرفی کتاب خرسی خال خالی می‌شود – ماجراهای خرس مهربان و دوستانش ۲/ خرید کتاب خرسی خال خالی می‌شود – ماجراهای خرس مهربان و دوستانش ۲)
مهمانی هیولاهای دندان/برای 3 تا 9 سال/ (معرفی کتاب مهمانی هیولاهای دندان/ خرید کتاب مهمانی هیولاهای دندان)
موش جهانگرد – مجموعه غذایی که می‌خوریم/برای 3 تا 9 سال/ (معرفی کتاب موش جهانگرد – مجموعه غذایی که می‌خوریم/ خرید کتاب موش جهانگرد – مجموعه غذایی که می‌خوریم)
شاه آهنی – مجموعه غذایی که می خوریم/برای 3 تا 9 سال/ (معرفی کتاب شاه آهنی – مجموعه غذایی که می خوریم/ خرید کتاب شاه آهنی – مجموعه غذایی که می خوریم)
پرنده های غارتگر – غذایی که می‌خوریم/برای 3 تا 9 سال/ (معرفی کتاب پرنده های غارتگر – غذایی که می‌خوریم/ خرید کتاب پرنده های غارتگر – غذایی که می‌خوریم)
ببر کوچولوی تنها – مجموعه غذایی که می‌خوریم/برای 3 تا 9 سال/ (معرفی کتاب ببر کوچولوی تنها – مجموعه غذایی که می‌خوریم/ خرید کتاب ببر کوچولوی تنها – مجموعه غذایی که می‌خوریم)
کفشدوزک ریزه میزه – مجموعه غذایی که می‌خوریم/برای 3 تا 9 سال/ (معرفی کتاب کفشدوزک ریزه میزه – مجموعه غذایی که می‌خوریم/ خرید کتاب کفشدوزک ریزه میزه – مجموعه غذایی که می‌خوریم)
دست هايت را بشوی/برای 3 تا 9 سال/ (معرفی کتاب دست هايت را بشوی/ خرید کتاب دست هايت را بشوی)
بيمارستان که ترس ندارد/برای 3 تا 9 سال/ (معرفی کتاب بيمارستان که ترس ندارد/ خرید کتاب بيمارستان که ترس ندارد)
ماجراهای خرس و موش- سرماخوردگی خرس/برای 3 تا 9 سال/ (معرفی کتاب ماجراهای خرس و موش- سرماخوردگی خرس/ خرید کتاب ماجراهای خرس و موش- سرماخوردگی خرس)
دندان های گرگ/برای 3 تا 9 سال/ (معرفی کتاب دندان های گرگ/ خرید کتاب دندان های گرگ)
موهایم را شانه نمی‌کنم/برای 3 تا 9 سال/ (معرفی کتاب موهایم را شانه نمی‌کنم/ خرید کتاب موهایم را شانه نمی‌کنم)
شیرها از آمپول نمی‌ترسند!/برای 3 تا 9 سال/ (معرفی کتاب شیرها از آمپول نمی‌ترسند!/ خرید کتاب شیرها از آمپول نمی‌ترسند!)
رختخواب خیس/برای 3 تا 9 سال/ (معرفی کتاب رختخواب خیس/ خرید کتاب رختخواب خیس)
در مطب دکتر – مجموعه‌ی اولین تجربه‌های تو (۶)/برای 3 تا 9 سال/ (معرفی کتاب در مطب دکتر – مجموعه‌ی اولین تجربه‌های تو (۶)/ خرید کتاب در مطب دکتر – مجموعه‌ی اولین تجربه‌های تو (۶))
در دندان‌پزشکی – مجموعه‌ی اولین تجربه‌های تو (۷)/برای 3 تا 9 سال/ (معرفی کتاب در دندان‌پزشکی – مجموعه‌ی اولین تجربه‌های تو (۷)/ خرید کتاب در دندان‌پزشکی – مجموعه‌ی اولین تجربه‌های تو (۷))
در بیمارستان – مجموعه‌ی اولین تجربه‌های تو (۸)/برای 3 تا 9 سال/ (معرفی کتاب در بیمارستان – مجموعه‌ی اولین تجربه‌های تو (۸)/ خرید کتاب در بیمارستان – مجموعه‌ی اولین تجربه‌های تو (۸)
فرانکلین و دندان شیری – مجموعه‌ی فرانکلین/برای 3 تا 9 سال/ (معرفی کتاب فرانکلین و دندان شیری – مجموعه‌ی فرانکلین/ خرید کتاب فرانکلین و دندان شیری – مجموعه‌ی فرانکلین)
فرانکلین به بیمارستان می‌رود – مجموعه‌ی فرانکلین/برای 3 تا 9 سال/ (معرفی کتاب فرانکلین به بیمارستان می‌رود – مجموعه‌ی فرانکلین/ خرید کتاب فرانکلین به بیمارستان می‌رود – مجموعه‌ی فرانکلین)
همه چیز درباره دماغ – کتاب‌های جولیا/برای 3 تا 9 سال/ (معرفی کتاب همه چیز درباره دماغ – کتاب‌های جولیا/ خرید کتاب همه چیز درباره دماغ – کتاب‌های جولیا)
فین و فین و فین/ برای ۳ تا ۹ سال/ (معرفی کتاب فین و فین و فین/ خرید کتاب فین و فین و فین)
چرا باید دست هایم را بشویم وقتی کثیف نیستند؟/برای ۷ تا 9 سال/ (معرفی کتاب چرا باید دست هایم را بشویم وقتی کثیف نیستند؟/ خرید کتاب چرا باید دست هایم را بشویم وقتی کثیف نیستند؟)
سارا به دندانپزشکی می رود/برای 7 تا 9 سال/ (معرفی کتاب سارا به دندانپزشکی می رود/ خرید کتاب سارا به دندانپزشکی می رود)
راهنمای بهداشت و تغذیه دایناسورها/برای 7 تا 9 سال/ (معرفی کتاب راهنمای بهداشت و تغذیه دایناسورها/ خرید کتاب راهنمای بهداشت و تغذیه دایناسورها)
عینک نمی‌زنم!/برای 7 تا 9 سال/ (معرفی کتاب عینک نمی‌زنم!/ خرید کتاب عینک نمی‌زنم!)
سار کوچولو مواظب باش/برای 7 تا 9 سال/ (معرفی کتاب سار کوچولو مواظب باش/ خرید کتاب سار کوچولو مواظب باش)
زندگی من، خنده های تو!/برای 7 تا 9 سال/ (معرفی کتاب زندگی من، خنده های تو!/ خرید کتاب زندگی من، خنده های تو!)
خرچ! خوروچ! خیریچ!/ برای ۷ تا ۱۲ سال/ (معرفی کتاب خرچ! خوروچ! خیریچ!/ خرید کتاب خرچ! خوروچ! خیریچ!)
بدنم چگونه با میکروب‌ها می‌جنگد – من می‌دانم/برای 7 تا 12 سال/ (معرفی کتاب بدنم چگونه با میکروب‌ها می‌جنگد – من می‌دانم/ خرید کتاب بدنم چگونه با میکروب‌ها می‌جنگد – من می‌دانم)
جونی بی کلاس اولی (بالاخره!) – مجموعه جونی بی جونز ۱۶/برای ۹ تا ۱۲ سال/ (معرفی کتاب جونی بی کلاس اولی (بالاخره!) – مجموعه جونی بی جونز ۱۶/ خرید کتاب جونی بی کلاس اولی (بالاخره!) – مجموعه جونی بی جونز ۱۶
جونی بی کلاس اولی اعجوبه‌ی بی‌دندان – مجموعه جونی بی جونز ۱۸/برای ۹ تا ۱۲ سال/ (معرفی کتاب جونی بی کلاس اولی اعجوبه‌ی بی‌دندان – مجموعه جونی بی جونز ۱۸/ خرید کتاب جونی بی کلاس اولی اعجوبه‌ی بی‌دندان – مجموعه جونی بی جونز ۱۸)
هنری زلزله و دندان شیری/برای 9 تا 12 سال/ (معرفی کتاب هنری زلزله و دندان شیری/ خرید کتاب هنری زلزله و دندان شیری)
جنگ میکروبی – مجموعه مدرسه پرماجرا/ برای ۹ تا ۱۲ سال/ (معرفی کتاب جنگ میکروبی – مجموعه مدرسه پرماجرا/ خرید کتاب جنگ میکروبی – مجموعه مدرسه پرماجرا)
سلامت روان/برای 12 سال به بالا/ (معرفی کتاب سلامت روان/ خرید کتاب سلامت روان)
پنج پا فاصله/برای 12 سال به بالا/ (معرفی کتاب پنج پا فاصله/ خرید کتاب پنج پا فاصله)

 

پدیدآورندگان:
Submitted by admin on