فهرست کتابک به مناسبت روز جهانی صلیب سرخ و هلال احمر، 18 اردیبهشت

اين سازمان بين‌المللی که با هدف تخفيف آلام انسانی و حفظ و پيشرفت بهداشت عمومی تشکيل شد، بر اساس موافقت‌نامه ژنو در سال 1864 ميلادی و به خصوص به علت تلاش شخصی به نام ژن هنری دونان سوئيسی، «صليب سرخ» نام گرفت.

کتابک برای روز جهانی صلیب سرخ و هلال احمر کتاب‌های زیر را به شما معرفی می‌کند:

قورباغه بیمار است/ برای ۳ تا ۷ سال/ (معرفی کتاب قورباغه بیمار است/ خرید کتاب قورباغه بیمار است)
چگونه می‌توان بال شکسته‌ای را درمان کرد؟/ برای 3 تا 9 سال/ (معرفی کتاب چگونه می‌توان بال شکسته‌ای را درمان کرد؟/ خرید کتاب چگونه می‌توان بال شکسته‌ای را درمان کرد؟
آقا کوچولو به یک دوست کمک می‌کند/ برای 3 تا 9 سال/ (معرفی کتاب آقا کوچولو به یک دوست کمک می‌کند/ خرید کتاب آقا کوچولو به یک دوست کمک می‌کند
ديدی پرواز کردم - فیلی و فیگی/ برای 3 تا 9 سال/ (معرفی کتاب ديدی پرواز کردم/ خرید کتاب ديدی پرواز کردم)  
دوستان خوب و یک فکر بکر/ برای ۳ تا ۹ سال/ (معرفی کتاب دوستان خوب و یک فکر بکر/ خرید کتاب دوستان خوب و یک فکر بکر)
قورباغه و گنج/ برای ۳ تا ۹ سال/ (معرفی کتاب قورباغه و گنج/ خرید کتاب قورباغه و گنج)
بیدی و روز برفی/ برای 3 تا 9 سال/ (معرفی کتاب بیدی و روز برفی/ خرید کتاب بیدی و روز برفی)  
یپه در راه/ برای ۵ تا ۹ سال/ (معرفی کتاب یپه در راه/ خرید کتاب یپه در راه)
گرگ نیکوکار/ برای 3 تا 12 سال/ (معرفی کتاب گرگ نیکوکار/ خرید کتاب گرگ نیکوکار)
یک روز اتوبوسی/ برای 7 تا 9 سال/ (معرفی کتاب یک روز اتوبوسی/ خرید کتاب یک روز اتوبوسی)
آن کفش‌‌ها/ برای 7 تا 9 سال/ (معرفی کتاب آن کفش‌ها/ خرید کتاب آن کفش‌ها)  
هزار پرنده رنگی و آهوی سرخ/ برای 7 تا 12 سال/ (معرفی کتاب هزار پرنده رنگی و آهوی سرخ/ خرید کتاب هزار پرنده رنگی و آهوی سرخ)
خودکار قرمز کوچولو/ برای 7 تا 12 سال/ (معرفی کتاب خودکار قرمز کوچولو/ خرید کتاب خودکار قرمز کوچولو)  
درخت بخشنده/ برای 7 تا 12 سال/ (معرفی کتاب درخت بخشنده/ خرید کتاب درخت بخشنده
وقتی هورتون صدای هو شنید/ برای 7 تا 12 سال/ (معرفی کتاب وقتی هورتون صدای هو شنید/ خرید کتاب وقتی هورتون صدای هو شنید)  
اسنیپ، پرنده کوچک/ برای ۷ تا ۱۲ سال/ (معرفی کتاب اسنیپ، پرنده کوچک/ خرید کتاب اسنیپ، پرنده کوچک)
گرگ کوچولوی دانا/ برای ۷ تا ۱۲ سال/ (معرفی کتاب گرگ کوچولوی دانا/ خرید کتاب گرگ کوچولوی دانا)
کولاک/ برای 7 تا 12 سال/ (معرفی کتاب کولاک/ خرید کتاب کولاک)  
هفت اسب هفت رنگ/ برای 9 تا 12 سال/ (معرفی کتاب هفت اسب هفت رنگ/ خرید کتاب هفت اسب هفت رنگ)  
سه پرسش/ برای 9 تا 12 سال/ (معرفی کتاب سه پرسش/ خرید کتاب سه پرسش)  
خمره/ برای 9 تا 12 سال/ برای 12 سال به بالا/ (معرفی کتاب خمره/ خرید کتاب خمره
رودخانه سفيد/ برای 12 سال به بالا/ (معرفی کتاب رودخانه سفید/ خرید کتاب رودخانه سفید
پولينا/ برای 12 سال به بالا/ (معرفی کتاب پولینا/ خرید کتاب پولینا)  
حتی یک دقیقه کافی است/ برای 12 سال به بالا/ (معرفی کتاب حتی یک دقیقه کافی است/ خرید کتاب حتی یک دقیقه کافی است)  

 

پدیدآورندگان:
Submitted by admin on