فهرست کتابک به مناسبت روز جهانی صلیب سرخ و هلال احمر

فهرست کتابک به مناسبت روز جهانی صلیب سرخ و هلال احمر، ۱۸ اردیبهشت

اين سازمان بين‌المللی که با هدف تخفيف آلام انسانی و حفظ و پيشرفت بهداشت عمومی تشکيل شد، بر اساس موافقت‌نامه ژنو در سال ۱۸۶۴ ميلادی و به خصوص به علت تلاش شخصی به نام ژن هنری دونان سوئيسی، «صليب سرخ» نام گرفت.

 

 

کتابک برای روز جهانی صلیب سرخ و هلال احمر کتاب‌های زیر را به شما معرفی می‌کند:

چگونه می‌توان بال شکسته‌ای را درمان کرد؟/ برای ۳ تا ۹ سال/ (معرفی کتاب چگونه می‌توان بال شکسته‌ای را درمان کرد؟/ خرید کتاب چگونه می‌توان بال شکسته‌ای را درمان کرد؟
آقا کوچولو به یک دوست کمک می‌کند/ برای ۳ تا ۹ سال/ (معرفی کتاب آقا کوچولو به یک دوست کمک می‌کند/ خرید کتاب آقا کوچولو به یک دوست کمک می‌کند
ديدی پرواز کردم - فیلی و فیگی/ برای ۳ تا ۹ سال/ (معرفی کتاب ديدی پرواز کردم/ خرید کتاب ديدی پرواز کردم)  
یک روز اتوبوسی/ برای ۳ تا ۹ سال/ (معرفی کتاب یک روز اتوبوسی/ خرید کتاب یک روز اتوبوسی)
آن کفش‌‌ها/ برای ۷ تا ۹ سال/ (معرفی کتاب آن کفش‌ها/ خرید کتاب آن کفش‌ها)  
خودکار قرمز کوچولو/ برای ۷ تا ۱۲ سال/ (معرفی کتاب خودکار قرمز کوچولو/ خرید کتاب خودکار قرمز کوچولو)  
درخت بخشنده/ برای ۷ تا ۱۲ سال/ (معرفی کتاب درخت بخشنده/ خرید کتاب درخت بخشنده
بیدی و روز برفی/ برای ۷ تا ۱۲ سال/ (معرفی کتاب بیدی و روز برفی/ خرید کتاب بیدی و روز برفی)  
گرگ نیکوکار/ برای ۳ تا ۱۲ سال/ (معرفی کتاب گرگ نیکوکار/ خرید کتاب گرگ نیکوکار)
هزار پرنده رنگی و آهوی سرخ/ برای ۷ تا ۱۲ سال/ (معرفی کتاب هزار پرنده رنگی و آهوی سرخ/ خرید کتاب هزار پرنده رنگی و آهوی سرخ)
هفت اسب هفت رنگ/ برای ۹ تا ۱۲ سال/ (معرفی کتاب هفت اسب هفت رنگ/ خرید کتاب هفت اسب هفت رنگ)  
وقتی هورتون صدای هو شنید/ برای ۹ تا ۱۲ سال/ (معرفی کتاب وقتی هورتون صدای هو شنید/ خرید کتاب وقتی هورتون صدای هو شنید)  
سه پرسش/ برای ۹ تا ۱۲ سال/ (معرفی کتاب سه پرسش/ خرید کتاب سه پرسش)  
کولاک/ برای ۹ تا ۱۲ سال/ (معرفی کتاب کولاک/ خرید کتاب کولاک)  
خمره/ برای ۹ تا ۱۲ سال/ برای ۱۲ سال به بالا/ (معرفی کتاب خمره/ خرید کتاب خمره
رودخانه سفيد/ برای ۱۲ سال به بالا/ (معرفی کتاب رودخانه سفید/ خرید کتاب رودخانه سفید
پولينا/ برای ۱۲ سال به بالا/ (معرفی کتاب پولینا/ خرید کتاب پولینا)  
حتی یک دقیقه کافی است/ برای ۱۲ سال به بالا/ (معرفی کتاب حتی یک دقیقه کافی است/ خرید کتاب حتی یک دقیقه کافی است)  

اطلاعات:
تاریخ انتشار: ۱۴۰۲-۰۲-۱۶ ۱۴:۳۵
متن سفارشی:

ديدگاه شما