فهرست کتابک به مناسبت روز قلم، 14 تیر

اهمیت قلم و نوشتن بر هیچکس پوشیده نیست. توجه به نوشتن و قلم خصوصا در ایران قدمت زیادی دارد. سده‌ها پیش در ایران باستان، روز تیرگان برابر با سیزدهم تیرماه، یکی از مهم‌ترین جشن‌های ایران باستان بوده که آیین‌های مخصوصی داشته و یکی از آن‌ها گرامیداشت قلم و نویسندگان بوده است. یکی از دلایلی که برای این جشن ذکر شده، این است که در این روز، هوشنگ، پادشاه پیشدادی ایران، نویسندگان را به رسمیت شناخت و آنان را گرامی داشت و ارزش و اهمیت قلم و نویسنده را برجسته کرد. دلیل دیگری هم که برای این جشن ثبت شده، این است که به نوشته‌ی ابوریحان بیرونی، سیزدهم تیرماه، روز ستاره‌ی تیر یا عطارد است و چون عطارد، کاتب ستارگان است، می‌توان سیزدهم تیرماه را روز نویسنده نامید. پس از انقلاب نیز نویسندگان و شاعران سرشناسی چون محمدعلی سپانلو سیزدهم تیرماه را به عنوان روز قلم و نویسنده پیشنهاد دادند، تا این‌که در سال 1381 چهاردهم تیرماه از جانب انجمن قلم به عنوان روز قلم نام‌گذاری شد. با این حال این مناسبت هنوز چندان در میان مردم و حتی اصحاب قلم و اندیشه شناخته‌شده نیست.

کتابک برای روز قلم کتاب‌های زیر را به شما معرفی می‌کند:
مجموعه تامی الاغه و دوستانش ـ نوشتن چه خوبه!/ برای 3 تا 7 سال/ (معرفی مجموعه تامی الاغه و دوستانش ـ نوشتن چه خوبه!خرید مجموعه تامی الاغه و دوستانش ـ نوشتن چه خوبه!
يک داستان محشر/ برای 3 تا 9 سال/ (معرفی کتاب يک داستان محشر/ خرید کتاب يک داستان محشر
باستر خرگوشک عاشق نوشتنه/ برای ۳ تا 9 سال/ (معرفی کتاب باستر خرگوشک عاشق نوشتنه/ خرید کتاب باستر خرگوشک عاشق نوشتنه
هارولد و مداد شمعی بنفش/ برای ۳ تا 9 سال/ (معرفی کتاب هارولد و مداد شمعی بنفش/ خرید کتاب هارولد و مداد شمعی بنفش
بازهم سوالی دارید؟/ برای 5 تا 9 سال/ (معرفی کتاب بازهم سوالی دارید؟/ خرید کتاب بازهم سوالی دارید؟
مجموعه موش کتابخانه ـ داستان یک دوستی/ برای 7 تا 9 سال/ (معرفی کتاب مجموعه موش کتابخانه ـ داستان یک دوستی/ خرید کتاب مجموعه موش کتابخانه ـ داستان یک دوستی
هيولای سه کله و دو کلاه / برای 7 تا 9 سال/ (معرفی کتاب هيولای سه کله و دو کلاه/ خرید کتاب هيولای سه کله و دو کلاه) 
مجموعه چهارجلدی داستان های بی پایان/ برای 7 تا 12 سال/ (معرفی کتاب مجموعه چهارجلدی داستان های بی پایان/ خرید کتاب مجموعه چهارجلدی داستان های بی پایان
رالف قصه می‌نویسد/ برای 7 تا ۱۲ سال/ (معرفی کتاب رالف قصه می‌نویسد/ خرید کتاب رالف قصه می‌نویسد
مجموعه ۸ دفترچه خاطرات جغد/ برای ۷ تا ۱۲ سال/ (معرفی مجموعه‌ کتاب دفترچه خاطرات جغد: اوا شبح می‌بیند (جلد دوم)/ معرفی مجموعه کتاب دفترچه خاطرات جغد: عروسی در سرزمین درختی (جلد سوم)/ خرید مجموعه کتاب دفترچه خاطرات جغد)
کتاب کوچک داستان‌نویسی من/ برای 7 تا 12 سال/ (معرفی کتاب کتاب کوچک داستان‌نویسی من/ خرید کتاب کتاب کوچک داستان‌نویسی من
مجموعه مدرسه پرماجرا - ای جی و داستان نويسی/ برای 7 تا 12 سال/ (معرفی کتاب ای جی و داستان نويسی/ خرید کتاب ای جی و داستان نويسی
مجموعه مدرسه پرماجرا ـ کارت‌های جادویی/ برای ۷ تا 12 سال/ (معرفی کتاب مجموعه مدرسه پرماجرا ـ کارت‌های جادویی/ خرید کتاب مجموعه مدرسه پرماجرا ـ کارت‌های جادویی)  
خودت داستان بنویس/ برای 9 تا 12 سال/ برای 12 سال به بالا/ (معرفی کتاب خودت داستان بنویس/ خرید کتاب خودت داستان بنویس
وحشی/ برای 9 تا 12 سال/ برای 12 سال به بالا/ (معرفی کتاب وحشی/ خرید کتاب وحشی
جادوگر بیکار/ برای ۹ تا ۱۲ سال/ برای 12 سال به بالا/ (معرفی کتاب جادوگر بیکار/ خرید کتاب جادوگر بیکار
کتاب کوچک برای داستان‌نویسی/ برای 12 سال به بالا/ (معرفی کتاب کتاب کوچک برای داستان‌نویسی/ خرید کتاب کتاب کوچک برای داستان‌نویسی) 
آقای هنشاو عزیز/ برای 12 سال به بالا/ (معرفی کتاب آقای هنشاو عزیز/ خرید کتاب آقای هنشاو عزیز

پدیدآورندگان:
Submitted by skyfa on