فهرست کتابک به مناسبت روز ملی جنگل‌ها، 8 امرداد

هشت امرداد به عنوان «روز ملی جنگل‌ها» نام‌گذاری شده است. کتابک به شما دوست‌داران کتاب و محیط‌زیست کتاب‌هایی در راستای همین موضوع معرفی می‌کند.

کتابک برای روز ملی جنگل‌ها کتاب‌های زیر را به شما معرفی می‌کند:

موشک کاغذی/ برای 3 تا 9 سال/ (معرفی کتاب/ خرید کتاب
درخت بزرگ - مجموعه زمین عزیز من/ برای 3 تا 9 سال/ (معرفی کتاب/ خرید کتاب
جنگل مال همه است/ برای 7 تا 12 سال/ (معرفی کتاب/ خرید کتاب) 
جنگل‌های بارانی استوایی/ برای 7 تا 12 سال/ (معرفی کتاب/ خرید کتاب) 
اشباح جنگلی/ برای 9 تا 12 سال/ (معرفی کتاب/ خرید کتاب) 
لوراکس- یک جورکی ۴/ برای 9 تا 12 سال/ (معرفی کتاب/ خرید کتاب
جنگل بارانی/ برای 9 تا 12 سال/ (معرفی کتاب/ خرید کتاب) 
مرگ جنگل/ برای 9 تا 12 سال/ (معرفی کتاب/ خرید کتاب) 
جنگل حلبی/ برای 9 تا 12 سال/ برای 12 سال به بالا/ (معرفی کتاب/ خرید کتاب
نجات جنگل‌های بارانی/ برای 9 تا 12 سال/ برای 12 سال به بالا/ (معرفی کتاب/ خرید کتاب) 
اشباح جنگل سوخته/ برای 9 تا 12 سال/ برای 12 سال به بالا/ (معرفی کتاب/ خرید کتاب) 
جنگل‌های مانگرو(حرا)/ برای 9 تا 12 سال/ برای 12 سال به بالا/ (معرفی کتاب/ خرید کتاب
نابودی جنگل‌ها/ برای 9 تا 12 سال/ برای 12 سال به بالا/ (معرفی کتاب/ خرید کتاب) 
نجات جنگل‌ها/ برای 12 سال به بالا/ (معرفی کتاب/ خرید کتاب) 
مجموعه دانستنی‌های زیست محیطی برای آموزشگران، کتاب چهارم: جنگل و مرتع/ برای برای آموزشگران و کتابداران/ (معرفی کتاب و دریافت فایل PDF)

Submitted by skyfa on