فهرست کتابک به مناسبت روز جهانی جانوران، ۱۲ مهر

«روز جهانی جانوران» به سال 1925 باز می‌گردد که هاینریش زیمرمن اولین جشن را در برلین ترتیب داد. Zimmermann، ناشر مجله آلمانی دوستداران حیوانات، "Man and Dog"، این رویداد را برای افزایش آگاهی مردم و بهبود وضعیت حیوانات پایه‌گذاری کرد. تاریخ 4 اکتبر به عنوان روز جشن سنت فرانسیس آسیزی، قدیس حامی حیوانات نیز شناخته می‌شود. قدیس فرانسیس که در میان تمام کاتولیک‌ها محبوبیت داشت، به دلیل رفتار فوق‌العاده‌اش با حیوانات و همه موجودات زنده مشهور بود.

روز جهانی حیوانات همچنین به عرصه‌ای برای بوم‌شناسان تبدیل شده است تا در مورد مشکلات مربوط به گونه‌های در معرض خطر بحث کنند. این روز فقط برای حیوانات اهلی نیست، برای حیوانات وحشی، گونه‌های در حال انقراض و آن‌هایی است که در معرض تخریب محیط‌زیست یا عدم حمایت قرار دارند. این روز یادآوری است نه فقط برای دوست داشتن حیوانات در خانه، بلکه برای قدردانی و احترام به همه موجودات زنده که بخشی از اکوسیستم ما هستند.

کتابک برای روز جهانی جانوران کتاب‌های زیر را به شما معرفی می‌کند:
جورج میمون بازیگوش به کنار دریا می‌رود/ برای 3 تا 7 سال/ (معرفی کتاب جورج میمون بازیگوش به کنار دریا می‌رود/ خرید کتاب جورج میمون بازیگوش به کنار دریا می‌رود
باغچه‌ی هاپو – مجموعه هاپو و دوستانش/ برای 3 تا 7 سال/ (معرفی کتاب باغچه‌ی هاپو – مجموعه هاپو و دوستانش/ خرید کتاب باغچه‌ی هاپو – مجموعه هاپو و دوستانش
دوستان خوب و یک فکر بکر!/ برای ۳ تا ۷ سال/ (معرفی کتاب دوستان خوب و یک فکر بکر!/ خرید کتاب دوستان خوب و یک فکر بکر!)
دوستان خوب آماده ی ماجراجویی/ برای ۳ تا ۷ سال/ (معرفی کتاب دوستان خوب آماده ی ماجراجویی/ خرید کتاب دوستان خوب آماده ی ماجراجویی
یک دنیا سلام/ برای ۳ تا ۷ سال/ (معرفی کتاب یک دنیا سلام/ خرید کتاب یک دنیا سلام)
از فرق سر تا نوک پا/ برای ۳ تا ۷ سال/ (معرفی کتاب از فرق سر تا نوک پا/ خرید کتاب از فرق سر تا نوک پا)
خروس جهانگرد/ برای ۳ تا ۷ سال/ (معرفی کتاب خروس جهانگرد/ خرید کتاب خروس جهانگرد)
اسباب کشی به خانه ی نو/ برای ۳ تا ۹ سال/ (معرفی کتاب اسباب کشی به خانه ی نو/ خرید کتاب اسباب کشی به خانه ی نو)
روباه قرمز سلام!/ برای ۳ تا ۹ سال/ (معرفی کتاب روباه قرمز سلام!/ خرید کتاب روباه قرمز سلام!)
خانه‌ای برای خرچنگ پاکوتاه/ برای ۳ تا ۹ سال/ (معرفی کتاب خانه‌ای برای خرچنگ پاکوتاه/ خرید کتاب خانه‌ای برای خرچنگ پاکوتاه)
چگونه می‌توان بال شکسته‌ای را درمان کرد؟/ برای 3 تا 9 سال/ (معرفی کتاب چگونه می‌توان بال شکسته‌ای را درمان کرد؟/ خرید کتاب چگونه می‌توان بال شکسته‌ای را درمان کرد؟
گربه آقای براون/ برای 3 تا 9 سال/ (معرفی کتاب گربه آقای براون/ خرید کتاب گربه آقای براون)  
پسر کوچک و ماهی بزرگ/ برای 3 تا 9 سال/ (معرفی کتاب پسر کوچک و ماهی بزرگ/ خرید کتاب پسر کوچک و ماهی بزرگ
گوزن شاخدار فایده‌اش چیه؟/ برای 3 تا 9 سال/ (معرفی کتاب گوزن شاخدار فایده‌اش چیه؟/ خرید کتاب گوزن شاخدار فایده‌اش چیه؟)  
هیس! ما یک نقشه داریم/ برای 3 تا 9 سال/ (معرفی کتاب هیس! ما یک نقشه داریم/ خرید کتاب هیس! ما یک نقشه داریم
بچه باتلاق/ برای 3 تا 9 سال/ (معرفی کتاب بچه باتلاق/ خرید کتاب بچه باتلاق
به خاطر خرس‌های قطبی/ برای 3 تا 9 سال/ (معرفی کتاب به خاطر خرس‌های قطبی/ خرید کتاب به خاطر خرس‌های قطبی
سنجاب کجا رفته بود؟/ برای 3 تا 9 سال/ (معرفی کتاب سنجاب کجا رفته بود؟/ خرید کتاب سنجاب کجا رفته بود؟)  
می‌خواهم پاندا را نجات دهم/ برای 3 تا 9 سال/ (معرفی کتاب می‌خواهم پاندا را نجات دهم/ خرید کتاب می‌خواهم پاندا را نجات دهم
لولو/ برای ۳ تا ۹ سال/ (معرفی کتاب لولو/ خرید کتاب لولو)
تو بزرگ و من کوچک/ برای ۳ تا ۹ سال/ (معرفی کتاب تو بزرگ و من کوچک/ خرید کتاب تو بزرگ و من کوچک)
برو خوکی/ برای ۳ تا ۹ سال/ (معرفی کتاب برو خوکی/ خرید کتاب برو خوکی)
کدو قلقله زن/ بررای ۳ تا ۹ سال/ (معرفی کتاب کدو قلقله زن/ خرید کتاب کدو قلقله زن)
مجموعه خرکوچولو/ برای ۳ تا ۹ سال/ (معرفی کتاب خرکوچولو/ خرید مجموعه خرکوچولو)
آواز جیرجیرک کوچولو/ برای ۷ تا ۹ سال/ (معرفی کتاب آواز جیرجیرک کوچولو/ خرید کتاب آواز جیرجیرک کوچولو)
روباه کوچک/ برای 3 تا 12 سال/ (معرفی کتاب روباه کوچک/ خرید کتاب روباه کوچک)
یپه در راه/ برای ۵ تا ۱۲ سال/ (معرفی کتاب یپه در راه/ خرید کتاب یپه در راه
خرگوشان چشمه ماه/ برای ۷ تا ۱۲ سال/ (معرفی کتاب خرگوشان چشمه ماه/ خرید کتاب خرگوشان چشمه ماه)
شیرشاه/ برای ۷ تا ۱۲ سال/ (معرفی کتاب شیرشاه/ خرید کتاب شیرشاه)
انگشت جادویی/ برای 7 تا 12 سال/ (معرفی کتاب انگشت جادویی/ خرید کتاب انگشت جادویی
فریاد یوزپلنگ/ برای 7 تا 12 سال/ (معرفی کتاب فریاد یوزپلنگ/ خرید کتاب فریاد یوزپلنگ) 
آقای پیتون پاپیونی/ برای 7 تا 12 سال/ (معرفی کتاب آقای پیتون پاپیونی/ خرید کتاب آقای پیتون پاپیونی)  
گرگ کوچولوی دانا/ برای ۷ تا ۱۲ سال/ (معرفی کتاب گرگ کوچولوی دانا/ خرید کتاب گرگ کوچولوی دانا)
وینی خرسه/ برای 9 تا 12 سال/ (معرفی کتاب وینی خرسه/ خرید کتاب وینی خرسه)  
اندوه بالابان/ برای 9 تا 12 سال/ (معرفی کتاب اندوه بالابان/ خرید کتاب اندوه بالابان
انجمن یوزهای شریف/ برای 9 تا 12 سال/ برای 12 سال به بالا/ (معرفی کتاب انجمن یوزهای شریف/ خرید کتاب انجمن یوزهای شریف
اِوا/ برای 12 سال به بالا/ (معرفی کتاب اوا/ خرید کتاب اوا) 
اسب پرنده/ برای 12 سال به بالا/ (معرفی کتاب اسب پرنده/ خرید کتاب اسب پرنده) 
خانواده من و بقيه حيوانات/ برای 12 سال به بالا/ (معرفی کتاب خانواده  من و بقيه حيوانات/ خرید کتاب خانواده  من و بقيه حيوانات
روباهی به نام پکس/ برای 12 سال به بالا/ (معرفی کتاب روباهی به نام پکس/ خرید کتاب روباهی به نام پکس)  

پدیدآورندگان:
Submitted by admin on