فهرست کتابک به مناسبت زادروز ژول ورن، 19 بهمن

ژول ورن نویسنده‌ی پیشگام ادبیات علمی– تخیلی است. ورن هنگامی داستان‌هایی درباره‌ی پرواز، سفر در فضا و زیر دریا نوشت که هنوز هواپیما، فضا پیما و کشتی زیر دریایی اختراع نشده بود.

به همین سبب به همراه نویسنده‌ی انگلیسی هربرت جرج ولز پدر ادبیات علمی - تخیلی نامیده می‌شود. او بیش از صد داستان به همراه شمار زیادی نمایشنامه، داستان کوتاه، داستان‌های تاریخی و سفرنامه نوشته است. «سفر به مرکز زمین»، «از زمین تا ماه»، «بیست فرسنگ زیر دریا»، «هشتاد روز دور دنیا» و«جزیزه‌ی اسرارآمیز» از داستان‌های برجسته‌ی اوست. داستان‌های ژول ورن بیشتر به صورت نسخه‌های کوتاه و ویرایش شده به ۱۰۴ زبان ترجمه شده است.

کتابک برای زادروز ژول ورن کتاب‌های زیر را به شما معرفی می‌کند:

دور دنیا در هشتاد روز/ برای 12 سال به بالا/ (معرفی کتاب دور دنیا در هشتاد روز/ خرید کتاب دور دنیا در هشتاد روز
سفر به مرکز زمین/ برای 12 سال به بالا/ (معرفی کتاب سفر به مرکز زمین/ خرید کتاب سفر به مرکز زمین
بیست هزار فرسنگ زیر دریا/ برای 12 سال به بالا/ (معرفی کتاب بیست هزار فرسنگ زیر دریا/ خرید کتاب بیست هزار فرسنگ زیر دریا
جزیره‌ی اسرارآمیز/ برای 12 سال به بالا/ (معرفی کتاب جزیره‌ی اسرارآمیز/ خرید کتاب جزیره‌ی اسرارآمیز

Submitted by skyfa on