جایزه ناسن

Nesen Award
جایزه ناسن

جایزه ی ناسن از سوی انجمن ملی نیازهای آموزشی ویژه بریتانیا از سال ۱۹۹۱ برای شناسایی کتاب ها، نویسندگان و ناشرانی که در راه ارتقا و ترویج ادبیات و منابع آموزشی کودکان با نیازهای آموزشی ویژه تلاش می کنند، بنیانگزاری شده است.

این جایزه هم اکنون بیانگر بهترین تلاش ها در زمینه ی کتاب ها و منابع آموزشی برای افراد با نیازهای ویژه است. از سال ۲۰۰۷ منابع غیر کتابی نیز در این جایزه شرکت داده می شوند و هم اکنون این جایزه در ۹ گروه اهدا می شود که ادبیات کودک و نوجوان یکی از آن هاست.

کتاب های کودک و نوجوان غیر آموزشی شرکت دهنده در این جایزه باید دارای ویژگی های زیر باشند:

برای همه کودکان نوشته شده باشند، برای همه کودکان برای سهیم شدن و لذت بردن از کتاب

کتاب باید تصویر مثبتی از افراد معلول و افراد با نیازهای آموزشی ویژه ارائه دهد (البته نیاز نیست که تمرکز اولیه داستان بر آن باشد)

کودکان را در پیش گرفتن رفتار مثبت نسبت به معلولیت پشتیبانی کند

دانش و آگاهی کودک را در زمینه معلولیت بالا ببرد

برای مخاطبان هدف از قابلیت خوانایی برخوردار باشد و شیوه ی ارائه کتاب مناسب باشد

کیفیت ادبی بالا و تصویرگری مناسبی داشته باشد

قابلیت در دسترس بودن به شکل های جایگزین را داشته باشد

راهنما

ديدگاه شما