پیشی بازی‌گوش

بچه گربه‌ها عاشق بازی با گوله‌های کاموایی هستند. پیشی بازیگوش ما هم دنبال این گوله کامواهای رنگی می‌دود و بازی می‌کند. از قرمز شروع می‌کند و ناگهان توپک کاموایی دیگری جلویش ظاهر می‌شود. بزرگسالی که این کتاب تصویری مقوایی را با کودک سهیم می‌شود در صفحه نخست که تنها این جمله آمده است که «پیشی خیلی بازیگوش است» از او می‌پرسد پیشی چه می‌کند؟ توپک پیشی چه رنگی است؟ این پرسش در صفحات دیگر نیز می‌تواند تکرار شود و کودک را به سخن گفتن، بازگو کردن نام رنگ‌ها و شمارش تشویق کند. در پایان پیشی در می‌یابد که این توپک‌های کاموایی برای بازی نبوده است.

والدین یا مربیان از کودک می‌پرسند که چرا این‌ها توپک‌های بازی نیستند؟ این کامواهای رنگ رنگی برای چه بوده‌اند؟ در این کتاب روایت بر اساس الگوی بده بستانی (Give and Return) طراحی شده است تا افزون بر تقویت پیوند عاطفی میان بزرگسال و کودک مهارت گفت و گویی کودک شد کند.

گسترش دانش واژگانی، آشنایی با مفاهیم و رشد شناختی از جمله مهارت‌های مهم سواد شکوفایی است که کودک با سهیم شدن کتاب و گفت و گو به دست می‌آورد.

«پیشی بازی‌گوش» همراه با دو عنوان دیگر: «تو می دانی پیشی کجاست؟» و «پیشی در باغ گردش می‌کند»، فرصت‌های مناسبی برای والدین یا مربیان فراهم می‌کنند تا با خواندن متن‌های کوتاه آن، گفت و گو و پرسش و هم زمان اشاره به تصویرها کودک را با مفاهیم پایه مهارت‌های سواد شکوفایی آشنا کنند.

 

تصویرگر
سلیمه باباخان
سال نشر
1400
نویسنده
زهره قایینی
نگارنده معرفی کتاب
ژانر کتاب
Submitted by skyfa on