فهرست کتابک به مناسبت روز جهانی فضانوردان و فضانوردی، 23 فروردین

12 آوریل 1961 یک روز تاریخی برای بشریت به حساب می‌آید؛ زیرا فضانوردی روسی به نام یوری گاگارین موفق شد. عصر سفرهای فضایی انسان به فضا را فتح کند و طی یک ساعت و چهل و هشت دقیقه با سفینه «واستوک» مدار زمین را دور بزند و سالم، کنار رود ولگا، به زمین برگردد. سال 2011 سازمان ملل این روز مهم برای بشریت را گرامیداشت و 12 آوریل را به عنوان «روز جهانی فضانوردی» انتخاب کرد. اهمیت این اقدام در این بود که مسیر فرستادن فضانورد به فضا باز شد و آرزوی دیرینه بشر برای فتح فضا محقق شد، بشر از آن پس برای بشر باز شد.


کتابک برای روز جهانی فضانوردان و فضانوردی کتاب‌های زیر را به شما معرفی می‌کند:

کتاب پارچه‌ای فضانورد کوچولو/ برای ۳ تا ۵ سال/ (معرفی کتاب فضانورد کوچولو/ خرید کتاب فضانورد کوچولو)
ما این‌جا زندگی می‌کنیم/ برای 3 تا 7 سال/ (معرفی کتاب ما این‌جا زندگی می‌کنیم/ خرید کتاب ما این‌جا زندگی می‌کنیم)
پپا به فضا می‌رود – مجموعه دنیای پپا (جلد ۱۹)/ برای ۳ تا ۷ سال/ (معرفی کتاب پپا به فضا می‌رود – مجموعه دنیای پپا (جلد ۱۹)/ خرید کتاب پپا به فضا می‌رود – مجموعه دنیای پپا (جلد ۱۹))
شنگ در فضا – مجموعه شنگ و شنگبان/ برای ۳ تا ۹ سال/ (معرفی کتاب شنگ در فضا – مجموعه شنگ و شنگبان/ خرید کتاب شنگ در فضا – مجموعه شنگ و شنگبان)
نخستین نگاه من به فضا/ برای 3 تا 9 سال/ (معرفی کتاب نخستین نگاه من به فضا/ خرید کتاب نخستین نگاه من به فضا)
چطوری برگردم خانه؟/ برای 3 تا 9 سال/ (معرفی کتاب چطوری برگردم خانه؟/ خرید کتاب چطوری برگردم خانه؟)
من خورشید هستم، یک ستاره‌ی درخشان – مجموعه‌ی جهان ما/ برای 3 تا 9 سال/ (معرفی کتاب من خورشید هستم، یک ستاره‌ی درخشان/ خرید کتاب من خورشید هستم، یک ستاره‌ی درخشان)
من ماه هستم، بهترین دوست زمین – مجموعه‌ی جهان ما/ برای 5 تا 9 سال/ (معرفی کتاب من ماه هستم، بهترین دوست زمین/ خرید کتاب من ماه هستم، بهترین دوست زمین)
الفی در مدرسه‌ی آدم‌فضایی‌ها – مجموعه الفی/ برای ۵ تا ۹ سال/ (معرفی کتاب الفی در مدرسه‌ی آدم‌فضایی‌ها – مجموعه الفی/ خرید کتاب الفی در مدرسه‌ی آدم‌فضایی‌ها – مجموعه الفی)
مهندسی هوافضا – مجموعه علوم بزرگ برای بچه‌های کوچک/ برای ۷ تا ۹ سال/ (معرفی کتاب مهندسی هوافضا – مجموعه علوم بزرگ برای بچه‌های کوچک/ خرید کتاب مهندسی هوافضا – مجموعه علوم بزرگ برای بچه‌های کوچک)
من زمین هستم، یک سیاره چند میلیارد ساله/ برای 7 تا 12 سال/ (معرفی کتاب من زمین هستم، یک سیاره چند میلیارد ساله/ خرید کتاب من زمین هستم، یک سیاره چند میلیارد ساله)
سفر باورنکردنی به فضا – مجموعه ماجراهای اسرارآمیز/ برای ۷ تا ۱۲ سال/ (معرفی کتاب سفر باورنکردنی به فضا – مجموعه ماجراهای اسرارآمیز/ خرید کتاب سفر باورنکردنی به فضا – مجموعه ماجراهای اسرارآمیز)
فضا – بچه‌ها این چیه/ برای ۷ تا ۱۲ سال/ (معرفی کتاب فضا – بچه‌ها این چیه/ خرید کتاب فضا – بچه‌ها این چیه)
همیشه پای خورشید در میان است/ برای 7 تا 12 سال/ (معرفی کتاب همیشه پای خورشید در میان است/ خرید کتاب همیشه پای خورشید در میان است)
بینکی در آزمون فضایی – مجموعه ماجراجویی های بینکی/ برای ۷ تا ۱۲ سال/ (معرفی کتاب بینکی در آزمون فضایی – مجموعه ماجراجویی های بینکی/ خرید کتاب بینکی در آزمون فضایی – مجموعه ماجراجویی های بینکی)
در اعماق آسمان – بازی با نور و رنگ/ برای 7 تا 12 سال/ (معرفی کتاب در اعماق آسمان/ خرید کتاب در اعماق آسمان
زمین در فضا – مجموعه اولین کتابخانه علمی من/ برای 9 تا 12 سال/ (معرفی کتاب زمین در فضا/ خرید کتاب زمین در فضا)
سامی و مرد فضایی/ برای ۹ تا ۱۲ سال/ (معرفی کتاب سامی و مرد فضایی/ خرید کتاب سامی و مرد فضایی)
پرسش‌های خیلی خیلی مهم درباره‌ی «فضا و زمان»/ برای 9 تا 12 سال/ (معرفی کتاب پرسش‌های خیلی خیلی مهم درباره‌ی فضا و زمان/ خرید کتاب پرسش‌های خیلی خیلی مهم درباره‌ی فضا و زمان)
مجموعه 5 جلدی تاکسی فضایی/ برای ۹ تا ۱۲ سال/ (معرفی مجموعه 5 جلدی تاکسی فضایی/ خرید مجموعه 5 جلدی تاکسی فضایی)
معلمم آدم فضایی شده – مدرسه‌ی خیال‌باف‌ها ۱/ برای ۹ تا ۱۲ سال/ (معرفی کتاب معلمم آدم فضایی شده – مدرسه‌ی خیال‌باف‌ها ۱/ خرید کتاب معلمم آدم فضایی شده – مدرسه‌ی خیال‌باف‌ها ۱)
اُلگا ما در فضا هستیم/ برای ۹ تا ۱۲ سال/ (معرفی کتاب اُلگا ما در فضا هستیم/ خرید کتاب اُلگا ما در فضا هستیم)
سفینه فضایی – مجموعه مدرسه پرماجرا/ برای ۹ تا ۱۲ سال/ (معرفی کتاب سفینه فضایی – مجموعه مدرسه پرماجرا/ خرید کتاب سفینه فضایی – مجموعه مدرسه پرماجرا)
هفته فضا – مجموعه مدرسه پرماجرا/ برای ۹ تا ۱۲ سال/ (معرفی کتاب هفته فضا – مجموعه مدرسه پرماجرا/ خرید کتاب هفته فضا – مجموعه مدرسه پرماجرا)
آدم بدها در عملیات فضایی بودار – مأموریت غیرممکن ۵/ برای ۹ تا ۱۲ سال/ (معرفی کتاب آدم بدها در عملیات فضایی بودار – مأموریت غیرممکن ۵/ خرید کتاب آدم بدها در عملیات فضایی بودار – مأموریت غیرممکن ۵)
آدم بدها در عملیات آدم فضایی‌ها – ماموریت غیرممکن ۶/ برای ۹ تا ۱۲ سال/ (معرفی کتاب آدم بدها در عملیات آدم فضایی‌ها – ماموریت غیرممکن ۶/ خرید کتاب آدم بدها در عملیات آدم فضایی‌ها – ماموریت غیرممکن ۶)
موجود فضایی (مجموعه مدرسه پرماجرا)/ برای ۹ تا ۱۲ سال/ (معرفی کتاب موجود فضایی (مجموعه مدرسه پرماجرا)/ خرید کتاب موجود فضایی (مجموعه مدرسه پرماجرا))
62 آزمایش علمی درباره‌ی ستاره‌ شناسی برای دبستانی‌ها/ برای 9 تا 12 سال/ (معرفی کتاب 62 آزمایش علمی درباره‌ی ستاره‌ شناسی برای دبستانی‌ها/ خرید کتاب 62 آزمایش علمی درباره‌ی ستاره‌ شناسی برای دبستانی‌ها)
زین زوئن مریخی/ برای 9 تا 12 سال/ (معرفی کتاب زین زوئن مریخی/ خرید کتاب زین زوئن مریخی)
آسمان شگفت‌انگیز/ برای 9 تا 12 سال/ برای 12 سال به بالا/ (معرفی کتاب آسمان شگفت‌انگیز/ خرید کتاب آسمان شگفت‌انگیز)
فضا – مجموعه چرا و چگونه؟/ برای ۹ تا ۱۲ سال/ برای ۱۲ سال به بالا/ (معرفی کتاب فضا – مجموعه چرا و چگونه؟/ خرید کتاب فضا – مجموعه چرا و چگونه؟)
سرنخ فضایی – مجموعه قرارگاه فضایی آلفا ۱/ برای ۱۲ سال به بالا/ (معرفی کتاب سرنخ فضایی – مجموعه قرارگاه فضایی آلفا ۱/ خرید کتاب سرنخ فضایی – مجموعه قرارگاه فضایی آلفا ۱)
فرهنگ‌نامه نجوم و فضا/ برای 12 سال به بالا/ (معرفی کتاب فرهنگ‌نامه نجوم و فضا/ خرید کتاب فرهنگ‌نامه نجوم و فضا)
آیا عمر خورشید به پایان خواهد رسید؟/ برای 12 سال به بالا/ (معرفی کتاب آیا عمر خورشید به پایان خواهد رسید؟/ خرید کتاب آیا عمر خورشید به پایان خواهد رسید؟)
۷۰ هزار میلیون میلیون میلیون ستاره در فضا – مجموعه شمارش معکوس بزرگ/ برای ۱۲ سال به بالا/ (معرفی کتاب ۷۰ هزار میلیون میلیون میلیون ستاره در فضا – مجموعه شمارش معکوس بزرگ/ خرید کتاب ۷۰ هزار میلیون میلیون میلیون ستاره در فضا – مجموعه شمارش معکوس بزرگ)
فضاپیماها/ برای 12 سال به بالا/ (معرفی کتاب فضاپیماها/ خرید کتاب فضاپیماها)
هم‌چون ستارگان/ برای 12 سال به بالا/ (معرفی کتاب هم‌چون ستارگان/ خرید کتاب هم‌چون ستارگان)
سرگذشت نجوم در ایران (فرهنگ و تمدن ایرانی)/ برای 12 سال به بالا/ (معرفی کتاب سرگذشت نجوم در ایران/ خرید کتاب سرگذشت نجوم در ایران
خورشید،کاوش در فضا/ برای ۱۲ سال به بالا/ (معرفی کتاب خورشید،کاوش در فضا/ خرید کتاب خورشید،کاوش در فضا)
دانشنامه مصور نجوم/ برای 12 سال به بالا/ (معرفی کتاب دانشنامه مصور نجوم/ خرید کتاب دانشنامه مصور نجوم)
در یک قدمی مرگ: خطرناک ‌ترین مأموریت های فضایی تاریخ/ برای ۱۲ سال به بالا/ (معرفی کتاب در یک قدمی مرگ: خطرناک ‌ترین مأموریت های فضایی تاریخ/ خرید کتاب در یک قدمی مرگ: خطرناک ‌ترین مأموریت های فضایی تاریخ)
پرندگان آهنین – آشنایی با دانش و فناوری انواع هواپیما، موشک، ماهواره و فضاپیما/ برای ۱۲ سال به بالا/ (معرفی کتاب پرندگان آهنین – آشنایی با دانش و فناوری انواع هواپیما، موشک، ماهواره و فضاپیما/ خرید کتاب پرندگان آهنین – آشنایی با دانش و فناوری انواع هواپیما، موشک، ماهواره و فضاپیما)
ستاره‌ها و سیاره‌ها (پرسش و پاسخ ۱)/ برای 12 سال به بالا/ (معرفی کتاب ستاره‌ها و سیاره‌ها/ خرید کتاب ستاره‌ها و سیاره‌ها)
فضانوردها در کوره آجرپزی/ برای ۱۲ سال به بالا/ (معرفی کتاب فضانوردها در کوره آجرپزی/ خرید کتاب فضانوردها در کوره آجرپزی)
زندگی از نگاه یک فضانورد/ برای 12 سال به بالا/ (معرفی کتاب زندگی از نگاه یک فضانورد/ خرید کتاب زندگی از نگاه یک فضانورد)
مجموعه 5 جلدی کاوش در فضا/ برای 12 سال به بالا/ (معرفی کتاب مجموعه 5 جلدی کاوش در فضا/ خرید کتاب مجموعه 5 جلدی کاوش در فضا)

پدیدآورندگان:
Submitted by skyfa on